Випуск 40 (53)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вузів та співробітників наукових установ України з питань релігієзнавства, теорії та історії культури, філософії.
 • Прудка, Т. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Дана стаття відображає особливості феномену свободи в філософії Ж.-П. Сартра. Виявлено, що Сартр розглядає феномен свободи на основі індивідуальної свідомості. Він вважає свободу не властивістю індивіда, а його субстанцією, ...
 • Безуглий, А. А. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  У статті проаналізовані роботи видатних режисерів та теоретиків кіно. Це дає змогу дізнатися методи та способи мислення, визначити рівень розробки філософської проблематики та допомогти зрозуміти, в якому стані знаходиться ...
 • Бондар, Т. І. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  В статті розглядається роль переконань як ядра людського світогляду та аналізується значення художньої літератури і основних засобів художнього тексту як одного з важливих чинників впливу на формування світоглядних ...
 • Пономаренко, В. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  В контексті сучасних проблем ставлення людини до людини досліджується доволі сміливий і оригінальній погляд на душу філософа епохи Відродження П’єтро Помпонацці. Показано його глибоко теоретичне дослідження робіт Аристотеля ...
 • Кириченко, М. С. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Питання визначення постсучасністі, як і постсучасної філософії є досить актуальною проблемою сьогодення. Оскільки, за спробами перекладу швидкозмінюваного світу на мову соціального та гуманітарного знання, постають все ...
 • Демарьов, О. Г. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  У статті розглядається соціально-педагогічна природа художньої літератури, її можливості впливати на суспільні маси, формувати світогляд, виховувати почуття, вказувати орієнтири і напрямок розвитку на загальносуспільному ...
 • Гончаренко, К. С. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Разом з початком постмодернізму в філософію ввірвалися не лише нові тенденції чи зміни векторів філософування, або ж можливості міждисциплінарних вторгнень, але й сформувалося стійке коло проблем, які не тільки занурили ...
 • Піхорович, В. Д. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Автор статті, спираючись на результати порівняльного аналізу творів С. Х. Чавдарова та одного із відомих його послідовників, автора книги «Виховати вихователя. Замітки з філософських питань педагогіки і педагогічних проблем ...
 • Мозговий, А. А. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Висвітлено окремі аспекти конфліктності міського простору як складної відкритої суспільно-територіальної системи в інформаційну еру. Схарактеризовано конфліктну взаємодію в міському просторі. Також було розмежовано такі ...
 • Облова, Л. А. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню практики розрізнення, як акту, який укріплює присутність унікальності в світі і протистоїть процесу удаваної різниці. Авторка аналізує ті натуральні і соціальні моменти дійсності, які ...
 • Хоменко, Г. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Висвітлено проблему розвитку вищої освіти у ситуації боротьби із наслідками соціального конфлікту. Досліджено основні шляхи імплементації концепту миробудівництва в діяльності педагогів. Проаналізовано зміст ідей демократії ...
 • Тимoшeнкo, O. Т. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  У стaтті прoпoнується aвтoрський oгляд сучaснoї епістемoлoгії, a сaме рoзгляд сучaснoгo суспільствa в мережі Інтернет, oскільки спілкувaння людей змінюється в нoвoму кoмунікaтивнoму середoвищі. Сучaснa людинa oтримaє знaння, ...
 • Волков, О. Г. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  На підставі розгляду своєрідності їхнього трактування в феноменології та екзистенціалізму у статті, виявляються основні феномени виховання, а саме відповідальності та провини, страху та любові, совісти та сорому. Також ...
 • Гордєєва, І. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних дослідників у статті досліджено проблему гендерної рівності сучасного українського суспільства та виявлено її причини. Розкрито світоглядні, культурні та мовні стереотипи ...
 • Шамша, И. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Статья посвящена обоснованию философско-антропологического содержания феномена фриссона. Несмотря на популярность темы фриссона, в современном философском дискурсе практически отсуствуют исследования на эту тему. В ...
 • Сторіжко, Л. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Екзистенціальний психоаналіз розглядає ті фактори, які є засадничими для нормального функціонування кожної особистості, сягає коренів життя людини, і тим самим протистоїть тенденції сучасної науки підмінити людину образом ...
 • Додонов, Р. О.; Додонова, В. І. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Стаття присвячена порівняльному аналізу «космоса» і «простора» як базових категорій, що описують світ в його цілісності. Своїми коріннями вони сягають міфологічного світосприйняття, а в класичній античній філософії ...
 • Стрижачук, Ф. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  У статті досліджується тринітарне богослов’я видатного католицького богослова Кетрін ЛаКугни. Для ЛаКугни доктрина про Трійцю є унікальним християнським способом говорити про Бога, вона вважає її практичною доктриною, ...
 • Валкевич, О. М. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Спадщина Ж. Батая вплинуло на сучасну філософську та соціологічну думку, але в релігієзнавчих дослідженнях ідеї французького мислителя зазвичай не фігурують. Метою статті є аналіз релігійно-антропологічного зв’язку феноменів ...

View more