Browsing 2011 рік by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ігнатьєв, Віталій (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Автор робить спробу обґрунтувати необхідність виділення специфіки філософського предмета дослідження в теоретичній проблематиці нації через призму суперечних глобалістичних процесів. Розширюючи класичну традицію ...
 • Рудишин, Сергій (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Екологія як наукa має складний генезис, її становлення пов’язане з історією цивілізації, починаючи з часів зародження продуктивних сил і до наших днів. Екологічна освіта і виховання є соціальним замовленням, спрямованим ...
 • Гончаренко, Ольга (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Розглядаються філософсько-педагогічні ідеї С. Балея, специфіка яких виявляється у залученні людини до процесу самопізнання та самотворення, інтерпретації освіти як діалогу особистості з реальністю, актуалізації функцій ...
 • Предборська, Ірина (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті актуалізується філософсько-педагогічна концепція В. Зеньковського в контексті сучасних тенденцій філософії освіти. Авторка аналізує, як філософ постулює основні положення гуманної педагогіки, особистісно-орієнтованого ...
 • Нестерова, Мария (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Статья посвящена проблемам когнитивного менеджмента. Ситуация сложности и нестабильности, в которой находится современная экономика, требует от организаций способности к быстрым и адекватным изменениям. Развить эту ...
 • Савельєв, Віктор; Повторева, Світлана (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Ця Міжнародна наукова конференція «Степан Балей. Філософські і культурологічні погляди в контексті сучасної світоглядної динаміки українського суспільства» відбулася 20–21 травня 2010 р. у Прикарпатському інституті ім. ...
 • Габермас, Юрген (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Багатоманітні взаємозв’язки між дією та мовою, дією та мовленням можна показати наочніше, якщо ми виходитимемо з найзрозуміліших і найпростіших прикладів. Я пояснюю дію на прикладах повсякденної або ремісничої діяльності, ...
 • Горлинський, Віктор (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Автором обґрунтовується необхідність розробки і впровадження в Україні системи освітніх знань в інтересах сталого і безпечного людського розвитку, пропонується стислий зміст її аксіологічної складової як ядра відповідної ...
 • Макбрайд, Вільям Л. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Ця стаття презентує стислі роздуми про курси з соціальної і політичної філософії, які викладаються у західних країнах (і не тільки у західних країнах) і зазвичай підкреслюють західні традиції від Платона до Ролза і за ...
 • Тарапата-Більченко, Лідія (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Стаття експонує авторський досвід впровадження філософії музики в систему музично-педагогічної освіти, конкретизує світоглядний потенціал філософсько-музичної епістеми та дидактичні основи її педагогічної інтерпретації.
 • Горбачук-Наровецька, Ольга (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Стаття представляє огляд ідей професора Національного університету Гьонсан Джин Ван Парка стосовно доцільності викладання філософії для дітей, починаючи з початкової школи. Проаналізовано його концепцію демократичної ...
 • Горбунова, Людмила; Зглінська, Наталія; Пролеєв, Сергій; Гамрецька, Галина; Гомілко, Ольга; Горбачук-Наровецька, Ольга; Гриценко, Марина; Предборська, Ірина; Силкіна, Світлана; Мартюшева, Анна; Бейлін, Михайло; Газнюк, Лідія; Самчук, Зореслав (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Методологічний семінар на таку тему відбувся в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. У виступах учасників був представлений інтерсуб’єктивний досвід осмислення та обговорення проблем в ...
 • Кочубей, Наталія (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Сучасне розуміння світу як складного та постійно змінюваного вимагає відповідного мислення. Фундаментальні засади мислення людини закладаються саме у процесі освіти та навчання. Це вимагає постійної роботи над змістом ...
 • Добронравова, Ірина (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглянуто проблеми істини щодо постнекласичного знання, зрозумілого як процес самоорганізації. Організаційні форми такого знання порівнюються з традиційними формами організації знань в класичній науці.
 • Богатая, Лидия (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Отталкиваясь от размышлений современных исследователей (Д. Гольдштейн, Ж. Брикмон, А. Сокал) по поводу необходимости соблюдения строгой корректности при использовании тех или иных терминологических выражений в научных ...
 • Лазоренко, Олена (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Авторська філософська рефлексія проблематики освіти дорослих ґрунтується на спробі осмислення базових принципів, етичних дилем, ціннісних орієнтацій та практичних підходів, що притаманні європейській політиці в ...
 • Горбунова, Людмила (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Як свідчить аналіз процесів становлення інформаційного суспільства, одним із провідних напрямів радикальної трансформації освіти стає номадизм. Розкоші стабільності вже недосяжні, а єдина постійна річ – самі зміни. ...
 • Довбня, Віктор (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглядаються основи творчого доробку знакової постаті в освіті України XX ст. Григорія Ващенка. На історико-філософських прикладах шляхом аналізу національно-духовних складників освіти показано українські світоглядні ...
 • Машталер, Антоніна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  В статті досліджується проблема «інформації» та «знання» в процесі їх взаємодії в контексті розвитку сучасної освіти і ствердження «суспільства знань». Аналізується роль кожного з цих феноменів постіндустріального суспільства, ...
 • Кравченко, Юлія (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Огляд першого міжнародного науково- практичного семінару «Філософія для дітей» в Інституті філософської освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: «Зміни орієнтирів навчання в ...

Search DSpace


Browse

My Account