2011 рік

 

Recent Submissions

 • Лазоренко, Олена (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Авторська філософська рефлексія проблематики освіти дорослих ґрунтується на спробі осмислення базових принципів, етичних дилем, ціннісних орієнтацій та практичних підходів, що притаманні європейській політиці в ...
 • Богатая, Лидия (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Отталкиваясь от размышлений современных исследователей (Д. Гольдштейн, Ж. Брикмон, А. Сокал) по поводу необходимости соблюдения строгой корректности при использовании тех или иных терминологических выражений в научных ...
 • Кочубей, Наталія (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Сучасне розуміння світу як складного та постійно змінюваного вимагає відповідного мислення. Фундаментальні засади мислення людини закладаються саме у процесі освіти та навчання. Це вимагає постійної роботи над змістом ...
 • Добронравова, Ірина (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглянуто проблеми істини щодо постнекласичного знання, зрозумілого як процес самоорганізації. Організаційні форми такого знання порівнюються з традиційними формами організації знань в класичній науці.
 • Гриценко, Тетяна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У даній статті розглядається методологія мультикультурної освіти в університетах США та її філософсько-теоретичне підґрунтя. Використано досвід авторки під час навчання за магістерською програмою «Жіночі та гендерні ...
 • Коваленко, Олена (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглядається вплив сучасних загальнонаціональних освітянських ідей по створенню нових можливостей для запровадження інновацій в системі освіти дорослих України. Особлива увага приділяється такому аспекту як ...
 • Адаменко, Надія (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглядається одне з основоположних понять «спільнота дослідників» програми «Філософія для дітей», заснованої американським педагогом і філософом М. Лімпаном, яке, на думку автора, підкреслює важливість філософського ...
 • Колотило, Мар’яна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглядається проблема трансформації призначення університету у світлі глобалізаційних процесів сучасності. Зокрема, зазначається, що університети перебувають в стані кризи власної ідентичності у зв’язку ...
 • Кравченко, Юлія (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Огляд першого міжнародного науково- практичного семінару «Філософія для дітей» в Інституті філософської освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: «Зміни орієнтирів навчання в ...
 • Черепанова, Світлана (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглянуто світобачення, культурні особливості Заходу та Сходу, зокрема модернізаційний досвід Японії. Зазначено, що європейська раціональність й східна традиційність утворюють певний синтез духовного досвіду, ...
 • Савельєв, Віктор; Повторева, Світлана (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Ця Міжнародна наукова конференція «Степан Балей. Філософські і культурологічні погляди в контексті сучасної світоглядної динаміки українського суспільства» відбулася 20–21 травня 2010 р. у Прикарпатському інституті ім. ...
 • Довбня, Віктор (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розглядаються основи творчого доробку знакової постаті в освіті України XX ст. Григорія Ващенка. На історико-філософських прикладах шляхом аналізу національно-духовних складників освіти показано українські світоглядні ...
 • Машталер, Антоніна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  В статті досліджується проблема «інформації» та «знання» в процесі їх взаємодії в контексті розвитку сучасної освіти і ствердження «суспільства знань». Аналізується роль кожного з цих феноменів постіндустріального суспільства, ...
 • Курбатов, Сергій (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Стаття присвячена дослідженню процесу розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном в контексті властивій сучасній цивілізації темпоральній орієнтації на майбутнє. Автор спирається на англомовні джерела, частина ...
 • Горлинський, Віктор (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Автором обґрунтовується необхідність розробки і впровадження в Україні системи освітніх знань в інтересах сталого і безпечного людського розвитку, пропонується стислий зміст її аксіологічної складової як ядра відповідної ...
 • Ігнатьєв, Віталій (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Автор робить спробу обґрунтувати необхідність виділення специфіки філософського предмета дослідження в теоретичній проблематиці нації через призму суперечних глобалістичних процесів. Розширюючи класичну традицію ...
 • Нестерова, Мария (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Статья посвящена проблемам когнитивного менеджмента. Ситуация сложности и нестабильности, в которой находится современная экономика, требует от организаций способности к быстрым и адекватным изменениям. Развить эту ...
 • Предборська, Ірина (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті актуалізується філософсько-педагогічна концепція В. Зеньковського в контексті сучасних тенденцій філософії освіти. Авторка аналізує, як філософ постулює основні положення гуманної педагогіки, особистісно-орієнтованого ...
 • Гончаренко, Ольга (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Розглядаються філософсько-педагогічні ідеї С. Балея, специфіка яких виявляється у залученні людини до процесу самопізнання та самотворення, інтерпретації освіти як діалогу особистості з реальністю, актуалізації функцій ...
 • Горбунова, Людмила; Зглінська, Наталія; Пролеєв, Сергій; Гамрецька, Галина; Гомілко, Ольга; Горбачук-Наровецька, Ольга; Гриценко, Марина; Предборська, Ірина; Силкіна, Світлана; Мартюшева, Анна; Бейлін, Михайло; Газнюк, Лідія; Самчук, Зореслав (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  Методологічний семінар на таку тему відбувся в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. У виступах учасників був представлений інтерсуб’єктивний досвід осмислення та обговорення проблем в ...

View more