2007 рік

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Панченко, Л. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Розглядаються філософські засади освітнього дискурсу, показуються можливості застосування постнекласичної методології, розкриваються філософські проблеми інформатизації та управління сучасною освітою.
 • Надольний, І. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Рецензія на монографію Віктора Жадька «Історична пам’ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект)». Аналіз ступеня опрацювання означеної проблеми показує, що дослідження, де б із позицій системного ...
 • Нестеренко, Г. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Аналізуючи статті із філософсько-освітньої проблематики, опубліковані в журналі «Нова парадигма» за останні два роки, автор виокремлює тематичні блоки, що привернули до себе найбільшу увагу з боку дослідників цієї наукової ...
 • Предборська, І. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  У статті аналізується хрестоматія з гендерної педагогіки, яка підготовлена В. Гайденко. Зміст хрестоматії розкриває методологію гендерних досліджень; сучасні педагогічні напрямки (критичну, граничну й феміністську ...
 • Гомілко, О. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Стаття присвячена огляду книги «По кликан ня університету», що вийшла друком у 2005 році. Інтерес до книги зумовлений тим, що вона унаочнює динаміку поглядів на проблеми освіти в Україні, узагальнює певний інтелектуальний ...
 • Жадько, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Педагогічна діяльність стає ключем для розуміння внутрішньої логіки історичних діянь, розвитку способів діяльності, участі в історії специфічних людських типів як продуктів різноманітних суперечливих соціально-педагогічних ...
 • Клепко, С. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  У статті філософія освіти презентується як інноваційний засіб встановлення балансу між практикою і теорією в освітянській діяльності. Досліджуються досвід і шляхи впровадження навчального курсу філософії освіти в педагогічній ...
 • Рижко, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Природа філософії така, що неможливе обов’язкове викладання її як навчальної дисципліни майбутнім хімікам, фізикам, інженерам у вищих навчальних закладах. Адже філософія не є системою знань, яку можна було б передати ...
 • Довбня, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  У статті розглядаються філософсько-освітні погляди видатного мислителя та гуманіста другої половини XIX ст. Костянтина Ушинського. Показується, що К. Ушинський, інтерпретуючи життя як планетарне явище й основоположну ...
 • Шевченко, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Розглядається специфіка розуміння освіти в українській філософії, яка виявляється в інтерпретації її як стану суспільства в ситуації свого соціокультурного відтворення. Спираючись на даний висновок, автор аналізує своєрідність ...
 • Горкгаймер, М. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
 • Самчук, З. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Структурованість суспільного буття і напрямків розвитку за етичним критерієм є багато в чому визначальним з точки зору перспектив як конкретного індивіда, так і соціуму в цілому. Ця обставина неухильно актуалізує потребу ...
 • Левченко, О. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  В аспекті запропонованого автором поняття інтертексту розглядається роль етики в організації процесу розуміння та інтерпретації художніх текстів. Поняття інтертекст виступає як своєрідна територія, яка володіє здатністю ...
 • Павлова, О. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Статтю присвячено проблемі вивчення естетич- ного виміру освіти. За умов панування класичного ідеалу науки, що був сформований новоєвропейською філософією, зокрема, добою Просвітництва, розуміння природи людини було ...
 • Книш, І. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  У статті аналізується екологічна освіта в сучасному науковому дискурсі. Розглядаються концепції розвитку освіти на класичному, некласичному та постнекласичному етапах розвитку науки, порівнюються холістична, тоталогічна, ...
 • Калинин, Э. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Посткласична наука характеризується, насамперед, двома загальними тенденціями: 1) проникненням методів і ідеалів одного типу наукових дисциплін в інший тип; 2) утворенням інтегральних дисциплін, проблем і підходів. Автор ...
 • Борисенко, А. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  Розглянуто питання, пов’язані з диференціацією наук й пов’язаними з нею навчальними дисциплінами, сутністю і походженням інформації, а також з її еволюцією в процесі розвитку природи. Наукове поняття інформації використовується ...
 • Гофрон, Б. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  У період трансформації соціального порядку в Польщі проблема нерівних освітніх шансів не тільки не зменшилась, а стала для освітньої політики ще більш серйозною. Нерівність освітніх шансів пов’язана з фактом створення ...
 • Зінченко, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  У статті аналізуються ідеї філософії освіти та виховання необіхевіоризму. Необіхевіоризм розглядається як світоглядна й теоретико-практична модель суспільного управління. Необіхевіоризм формує технократичний підхід до ...
 • Гор, Дж. (Видавництво "Майстер-клас", 2007)
  У статті порушується питання про визначення феміністської педагогіки: що робить педагогіку феміністською – чи це педагогіка по-феміністськи або феміністська педагогіка? З огляду на це авторка розглядає феміністську ...

View more