Browsing Випуск 2 (47) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У збірнику представлено теоретичні та прикладні аспекти розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування людей у сучасному крос-культурному просторі, ...
 • Bohdanova, S. A.; Kozachuk, O. D. (Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2015)
  Статтю присвячено проблемі ментальності та архетипів. Ментальність розглядається як об’єднавче для членів соціокультурної спільноти особливе світосприйняття, підґрунтям якого є недостатньо усвідомлювана система ...
 • Zhovniruk, A. I. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлені результати теоретичного аналізу проблеми розвитку мнемічної діяльності студентів. Розглянуто підходи сучасних учених до проблеми залежності мнемічної діяльності від активізації формування потреби в ...
 • Zięba, B. A. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Діти з бідних сімей часто переживають різні форми маргіналізації в школі: від неприємних зауважень, знущать до ізоляції. Наслідком цього стану можуть бути проблеми в навчанні, освітній карєрі, соціальних стосунках, а ...
 • Фролова, О. В. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті розкрито поняття «комунікативне поле особистості» – як система відносно стійких суб’єктивно значущих та взаємно спрямованих ставлень і стосунків особистості з партнерами по спілкуванню в різних сферах життєдіяльності, ...
 • Фалько, Н. М. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлені результати впровадження експериментальної програми «Профілактика агресивної поведінки студентської молоді з елементами розвитку гендерної ідентифікації» щодо розвитку гендерної ідентифікації, ...
 • Шрагина, Л. И. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Аналіз концепції історичного розвитку уяви В.А. Скоробогатова та концепції Л.І. Шрагіна розвитку поетичної уяви, дослідженого на матеріалі історичної поетики, показав, що психічний процес по створенню образів як штучних ...
 • Равчев, О. М. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті представлений аналіз проблеми громадської активності, як форми суспільної взаємодії. Підкреслюються відмінності громадської активності, від інших форм активності особистості, зокрема політичної, громадянської ...
 • Мотрук, Т. О. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті наводиться загальне уявлення про систему особистісних конструктів Дж. Келлі, їх специфічні властивості. Обґрунтовується доцільність застосування методу в дослідженні емоційних станів. Визначаються можливості ...
 • Тищенко, І. А. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті з позицій комплексного підходу визначено поняття «самореалізація особистості», «професійна самореалізація», «професіоналізм», «кар'єра» в сфері вітчизняних і зарубіжних досліджень. Проаналізовано особливості ...
 • Проскуряк, О. І. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Розглянуті цілі комунікативної діяльності особистості, вплив мотивації на розвиток комунікативної діяльності, визначено умови, які детермінують комунікативну діяльність особистості, проаналізовано завдання та функції, ...
 • Сергієнко, І. І.; Кубриченко, Т. В. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлені результати теоретичного обгрунтування та емпіричного дослідження соціально-психологічних чинників освітнього середовища, що обумовлюють комунікативну толерантність старшокласників. В результаті ...
 • Когут, О. О. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми розвитку особистості, зокрема комунікативно-міжособистісний аспект пізнання, норми розвитку та взаємодії. Головною метою її осмислення є пошук культурно-ін ...
 • Чорна, І. М. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті класифіковано та охарактеризовано механізми лікувальної дії психотерапії у відповідності до особливостей середовища функціонування людини. Описано основні механізми впливу групової психотерапії у відповідності ...
 • Цибуляк, Н. Ю. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У роботі розкрито суть і значення спостережливості як професійно важливої якості майбутніх вихователів дошкільних освітніх установ. Визначено та обґрунтовано компоненти, критерії та показники розвитку досліджуваної якості. ...
 • Тараненко, О. В.; Варіна, Г. Б.; Аверіна, К. С. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У даній статті проаналізовано емпіричне дослідження змісту та особливостей формування копінг-поведінки особистості в стресових ситуаціях й ранжування психологічних детермінант виникнення стресу. Домінуючою копінг-стратегією ...
 • Лінецька, О. О. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті особистий міф розглядається як варіативна частина образу світу особистості та представляє собою закодовану систему етнічних та професійних смислів. Функціонування особистого міфу в індивідуальній психіці ...
 • Кушнірова, Т. В.; Чичуга, М. М. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуто особливості деструктивних психічних станів персоналу закладів виконання покарань у професійній діяльності. Проаналізовано поняття «психічний стан» у психології. Вивчено основні погляди, розробки та ...
 • Чайковська, О. М. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуто особливості конфліктності за емоційно-вольовим компонентом у підлітків, схильних до девіантної поведінки, адже все більше зростає науковий інтерес до проблеми девіантних проявів серед неповнолітніх ...
 • Потапчук, Є. М.; Потапчук, Н. Д. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуто поняття ревнощів. Надається теоретичний аналіз соціально- психологічних досліджень феномена ревнощів. Показано, що в існуючих дослідженнях дане питання не було первинним і розглядалося у зв'язку з ...

Search DSpace


Browse

My Account