Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Browsing Випуск 2 (47) by Issue Date

ISSN: 2310-8290

Browsing Випуск 2 (47) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У збірнику представлено теоретичні та прикладні аспекти розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування людей у сучасному крос-культурному просторі, ...
 • Кашпур, Ю. М. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті презентовано обґрунтування моделі сексуальної самосвідомості особистості в період дорослішання, визначено ступінь розробленості цієї проблеми в зарубіжних і українських психологічних дослідженнях, аргументована ...
 • Проскуряк, О. І. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Розглянуті цілі комунікативної діяльності особистості, вплив мотивації на розвиток комунікативної діяльності, визначено умови, які детермінують комунікативну діяльність особистості, проаналізовано завдання та функції, ...
 • Штепа, О. С. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Проаналізовано прийоми актуалізації ресурсів у напрямках гештальт-терапії, екзистенційльної психотерапії, цылеоріентованого і НЛП підходах психологічного консультування. Сформульовано проблему відсутності ...
 • Потапчук, Є. М.; Потапчук, Н. Д. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуто поняття ревнощів. Надається теоретичний аналіз соціально- психологічних досліджень феномена ревнощів. Показано, що в існуючих дослідженнях дане питання не було первинним і розглядалося у зв'язку з ...
 • Чорна, І. М. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті класифіковано та охарактеризовано механізми лікувальної дії психотерапії у відповідності до особливостей середовища функціонування людини. Описано основні механізми впливу групової психотерапії у відповідності ...
 • Великодна, М. С. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті викладені результати аналізу двох консультаційних кейсів та їх теоретичної рефлексії в контексті зв'язку вагітності психолога і симптоматики клієнта. На підставі огляду світової літератури з проблеми впливу ...
 • Когут, О. О. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми розвитку особистості, зокрема комунікативно-міжособистісний аспект пізнання, норми розвитку та взаємодії. Головною метою її осмислення є пошук культурно-ін ...
 • Zhovniruk, A. I. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлені результати теоретичного аналізу проблеми розвитку мнемічної діяльності студентів. Розглянуто підходи сучасних учених до проблеми залежності мнемічної діяльності від активізації формування потреби в ...
 • Ткаченко, Н. В. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуто особливості роботи психолога з стресостійкістю банківських працівників. Досліджено особливості стресостійкості банківських працівників. Представлено результати психодіагностичного етапу роботи. ...
 • Юрчик, О. М. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена одній з актуальних проблем у сучасній психологічній науці – булінгу в початкових класах. У праці розглядаються погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності феномена насилля, уточнено робочі ...
 • Харцій, О. М.; Перевозна, Т. О. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена формуванню і розвитку креативного потенціалу у студентів- менеджерів в процесі їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Визначені основні підходи в дослідженні креативного компонента ...
 • Чорна, І. М. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розкривається сутність психотерапевтичного втручання з позиції психолого- аналітичного підходу. Систематизовано відомі види психотерапевтичних інтервенцій. Окреслені головні завдання клініко-психологічних ...
 • Фалько, Н. М. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлені результати впровадження експериментальної програми «Профілактика агресивної поведінки студентської молоді з елементами розвитку гендерної ідентифікації» щодо розвитку гендерної ідентифікації, ...
 • Булах, І. С. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті проаналізовано особливості професійної діяльності психолога в сучасних умовах соціальної історії, що пов’язані з негативними ефектами психологічного консультування. Такі ефекти зумовлені як підвищеним навантаженням ...
 • Ляшенко, О. А. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглядаються особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх викладачів психології на різних етапах професійного становлення. На підставі теоретичного аналізу поглядів вчених на розвиток вказаного ...
 • Лінецька, О. О. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті особистий міф розглядається як варіативна частина образу світу особистості та представляє собою закодовану систему етнічних та професійних смислів. Функціонування особистого міфу в індивідуальній психіці ...
 • Федулова, О. В.; Царькова, О. В. (Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У даній роботі розглянуті питання міжособистісної взаємодії у підлітків. Автор вказує на необхідність проведення системного аналізу індивідуальних, особистісних, психолого- педагогічних і соціально-психологічних факторів, ...
 • Ягіяєв, І. І. (Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Дослідження присвячене розрізненню показників психологічного благополуччя у релігійних та нерелігійних респондентів із застосуванням методу порівняння середніх. Члени релігійної групи отримали вищі за атеїстів показники ...
 • Bohdanova, S. A.; Kozachuk, O. D. (Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2015)
  Статтю присвячено проблемі ментальності та архетипів. Ментальність розглядається як об’єднавче для членів соціокультурної спільноти особливе світосприйняття, підґрунтям якого є недостатньо усвідомлювана система ...

Search DSpace


Browse

My Account