Browsing Випуск 42 (55) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вузів та співробітників наукових установ України з питань релігієзнавства, теорії та історії культури, філософії.
 • Левик, Б.; Кривизюк, Л. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Дана стаття присвячена проблемі визначення сутності безпеки, а особливо - національної безпеки, її трактування, висвітлення основних ознак, структури та чинників, яка на сучасному етапі стала справді важливим питанням ...
 • Шелест, В. В.; Додонова, В. І. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Стаття присвячена характеристиці новітнього етико-філософського напрямку – антинаталізма. Аналізуються ідеї Девіда Бенатара, Кена Котса, Джима Кроуфорда, Пітера Цапффе, Томаса Ліготті про недоцільність продовження людського ...
 • Ковалів, П. М. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У статті автор привертає увагу до проблеми в богослов’і, а саме, – важливості біблійних метафор при формуванні богословського вчення, та проблем, які виникають при відсутності правильної методологічної бази роботи з ...
 • Гончаренко, Катерина Сергіївна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  В загальному сенсі трендом можна вважати певний напрямок розвитку в будь- якій сфері життя, або ж явище, товар чи предмет, що задає тон в тій чи іншій сфері. Саме слово trend зазвичай перекладається з англійської як ...
 • Бондар, Т. І. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  В сучасній соціокультурній ситуації особливої актуальності набуває дослідження ролі комунікації у реалізації влади. Успішна комунікація влади може забезпечуватися переконанням, важливу роль у якому відіграє мова. В сучасному ...
 • Овсянкіна, Л. А. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Стаття присвячена філософському аналізу сучасної глобалізації і тих загроз та викликів, які вона породжує для людини і світу в цілому. Проаналізовані духовні втрати, які можуть бути небезпечними для людини – невизначеність, ...
 • Степанченко, С. В. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У статті аналізуються два тексти, Дії Апостолів 17:1-9 та Перше послання Апостола Павла до Солунян. Головне завдання дослідження – це спроба історичної реконструкції присутності Апостола Павла в місті Солуни. Доводиться, ...
 • Шушкевич, Євген Миколайович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Стаття присвячена аналізу впливу “Логіко-філософського трактату” Людвіга Вітгенштайна на формування поглядів представників Віденського гуртка. Показується що досить часто зближення поглядів Людвіга Вітгенштайна і представників ...
 • Глушко, Тетяна Петрівна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У статті проаналізовано соціально-практичну роль ідеології економічного націоналізму для забезпечення добробуту суспільства. На основі аналізу сучасних філософсько-економічних досліджень показано, що саме стратегії ...
 • Мозговий, А. А. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Статтю присвячено аналізу можливостей щодо перенесення досвіду гуманітарних наук в царині управління конфліктами в практику природничих, зокрема геопросторових досліджень. Конфлікти в територіальних системах є новим об'єктом ...
 • Облова, Людмила Анатоліївна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  В статье исследуются причины замены добра как такового «принуждённым добром». И представлены собственные средства «принуждённого добра»: реализация волей исключения добра, отказ от спасения, бытие смерти над нравственностью. ...
 • Шкіль, С. О. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У статті аналізуються проблеми, які постали перед українською богословською освітою на сучасному етапі розвитку. Доведено, що основними проблемами є спад інтересу до богослов’я серед молоді, неможливість для більшості ...
 • Чорноморець, Юрій Павлович (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020)
  В статті доводиться, що світське та релігійне є постійно існуючими елементами соціальної дійсності. Теорії про виникнення світського у часи модерну є помилковими та тенденційними. Вчення про постсекулярний стан суспільства ...
 • Кислий, А. О. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У статті аналізується проблема розуміння людини у сучасній християнській думці. З’ясовано, що в царині осмислення соціального ідеалу характерний широкий раціональний дискурс традиційних та нових поглядів у поєднанні з ...
 • Пономаренко, Віталій Володимирович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У зв`язку з актуалізацією та популяризацією проблем, пов`язаних з науковими дослідженнями штучного інтелекту, вдосконалення людських мисленнєвих властивостей, а також збільшення психологічних девіацій, в роботі ...
 • Гулямов, Богдан Святославович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У статті аналізуються основні етапи розвитку соціального вчення християнських церков. Доводиться, що соціальна доктрина церкви пройшла значну еволюцію. Виявлено, що початково головними цінностями, які пропонувалися ...
 • Безпрозванна, Т. А. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  У статті розглядаються деякі філософські проблеми розуміння грошей та їх ролі у сучасному суспільстві. Автор звертається до ідей Г. Зіммеля та розглядає гроші не лише як суто економічний феномен, а і соціальний. Гроші, ...
 • Поліщук, А. М. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Стаття присвячена розгляду специфіки функціонування протестного релігійного руху як основи вираження релігійного дисидентства в СРСР та його ролі в боротьбі за релігійні права і свободи. Зокрема, увагу зосереджено на ...
 • Шевчук, П. В. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  В статті аналізується особливості проєкту постліберального устою, що пропонує візію більш доброчесної політики. Найважливішими компонентами цього проєкту постають: християнський соціалізм, політичний плюралізм, справжній ...

Search DSpace


Browse

My Account