Browsing Випуск 34 (47) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Захаренко, К. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Інформаційна безпека має людиномірний вимір. Тому важливу роль в протистоянні деструктивним зовнішнім і внутрішнім інформаційним впливам відіграє освіта громадян. Її належний рівень покликані забезпечити держава і ...
 • Ібрагімов, М. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Метою статті є актуалізація філософського знання для успішного розвитку фізкультурно- спортивної діяльності як у соціально-культурному контексті так і в ціннісно-значущих параметрах філософської антропології. Філософія ...
 • Бойко, С. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті звернено увагу на важливість дослідження філософських основ національної системи виховання на сучасному етапі, зокрема на проблему етнізації виховання. Запропоновано огляд наукової літератури, яка розкриває ...
 • Опанасюк, Ю. І. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Соціальний прогрес спричинив необхідність обґрунтування різних концепцій суспільства нового типу. Серед них належне місце посідає й учення про знаннєве, або К-суспільство, політичним вектором якого є спрямованість на ...
 • Панич, О. О. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Філософія Френсіса Герберта Бредлі (1846-1924) є справжньою білою плямою для вітчизняної історії філософії. Між тим, без її аналізу неможливо відтворити логіку розвитку англомовної епістемології XIX – початку ХХ століття. ...
 • Левченюк, Є. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуті особливості розвитку масоутворення в епоху інтенсифікації розгортання глобалізаційних процесів. Проаналізовані усталені підходи щодо тлумачення мас, відмінності між розумінням маси та натовпу, а також ...
 • Назаренко, М. С. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Автором статті виявлено ціннісні аспекти інформації в різних комунікаційних моделях. Розглянуто особливості поширення інформації, зокрема і роль візуалізації в цьому процесі. Проаналізовано витоки соціотворчості.
 • Unknown author (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вузів та співробітників наукових установ України з питань релігієзнавства, теорії та історії культури, філософії.
 • Турчин, М. Б. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті проаналізовано етико-екологічну проблематику, зокрема її характер, причини виокремлення та перспективи розвитку. Досліджено постнекласичний період становлення наукового знання та його парадигмальний вплив на ...
 • Турчин, М. Я.; Павлов, Ю. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті досліджуються особливості взаємозв’язку моралі та релігії у поглядах Аристотеля. Осмислюється вчення про моральне виховання, поведінку і діяльність особистості, принципове значення її розуму та характеру, що ...
 • Чорноморець, Ю. П. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Нова ситуація після Революції гідності, під час кризи на Сході України, після смертей предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира і глави УАПЦ митрополита Мефодія зумовлює необхідність пошуку нових моделей державної ...
 • Муллокандова, О. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглядаються специфічні особливості іудейського сімейного права, які має враховувати релігієзнавство при вивченні проблеми міжрелігійних шлюбів в авраамічних релігіях. Проаналізовано ставлення ортодоксального, ...
 • Мороз, Ю. А. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті пропонується дефініція поняття “національна традиція біблійного перекладу”, яке вводиться автором у процесі аналізу перекладів Біблії, виконаних на українських теренах, українськими перекладачами, а також ...
 • Горшков, В. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті, в контексті іудео-християнських відносин, описується виникнення і розвиток нового релігійного руху Бней Ноах. Розглядаються виклики, які несе християнству іудаїзм через Бней Ноах, і пропонуються способи відповідіна ...
 • Романюк, О. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Аналізуючи проблеми антропологізації філософської освіти у сучасній українській медичній вищій школі, автор акцентує увагу на неоднозначності цього процесу. У статті проаналізовано, зокрема, питання подолання штучних ...
 • Береза, В. О. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Сьогодні людство намагається подолати суперечності й конфлікти минулого століття на засадах демократії як найбільш ефективного і перспективного механізму розвитку. Україна, як і світ загалом, сьогодні трансформується в ...
 • Будз, В. П.; Гоян, І. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті досліджується антропологічний, моральний та соціально-ідеологічний потенціал філософії. На основі філософії на інструментальному рівні через дискурс інтегральних гуманних цінностей можна впливати на вирішення ...
 • Колотило, В. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Аналізуються такі форми світобачення як загальна картина світу, світоглядна картина світу, світогляд людини. Розкрито змістовну відмінність картини світу і світогляду людини. В контексті трактування дилеми онтогенезу ...
 • Богдановський, І. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті протиставляються традиційні цінності українського етносу з настановами споживацького суспільства. Наголошується, що інтеграція до європейського співтовариства вимагає прийняття керівництвом нашої країни правильних ...
 • Білецька, Б. Г. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Проаналізовано співвідношення міфу й релігійного ритуалу в загальній структурі культу, передусім у його сакрально-символічних конотаціях. Представлено ритуал як стандартизований порядок дій, що конституюється, зокрема, ...

Search DSpace


Browse

My Account