Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін

ISSN: 2310-8290

Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін

Recent Submissions

 • Unknown author (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У збірнику вміщені наукові праці дослідників, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлюються актуальні теоретичні, наукові та науково-методичні проблеми політичних наук. Наукове видання включено до наукометричних ...
 • Запорожець, Олександр (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У статті йдеться про проблему зростання популярності націоналістичних партій і їх вплив на гуманітарну політику країн – членів Європейського Союзу. Стверджуються, що саме гуманітарна складова є важливою частиною політики ...
 • Артемчук, Олександр (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У статті йдеться про політичну культуру сучасної молоді України, яка зазнала змін як у довоєнний період, так і в умовах війни. Політична ситуація в країні має значний вплив на світогляд молоді. З одного боку, війна може ...
 • Волянюк, Ольга; Ладний, Юрій (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Здійснено спробу пов’язати два актуальні концепти політичних наук – «етнополітика» та «національна стійкість», зокрема переосмислити їх сутність і тенденції змін в умовах війни. Підкреслюється, що виважена етнополітика ...
 • Шайгородський, Юрій (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Досліджуються чинники негативного впливу на процеси консолідації українського суспільства в сучасних умовах – під впливом повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну. Наголошується на тому, що попри російську ...
 • Лачихіна, Ганна; Джигун, Максим (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У статті досліджено питання впливу громадянського суспільства та медіа на функціонування держав та окремих політичних інститутів. Зважаючи на процеси активного науково-технічного прогресу, глобалізації та медіатизації ...
 • Бунгеа, Лілія (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У статті запропонований аналіз медіа-технологій як невід’ємного компонента в сучасному політичному житті та політичній комунікації. Визначаються основні ознаки нових медіа, їх унікальні можливості та технології. Набуває ...
 • Захаренко, Костянтин; Міненко, Єгор (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Проводиться аналіз ролі медіа як суб’єкта інформаційної безпеки в умовах розвитку інформаційного суспільства, воєнного стану, збройної агресії та інформаційної війни. Сучасні медіа осмислюються головним каналом інформації ...
 • Федорчук, Володимир (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Стаття присвячена проблемі політичного аспекту владних відноси, дослідженню її у сучасній вітчизняній науці. Автором через призму понять «соціальні відносини», «влада», «політична влада» зроблено спробу розглянути політичний ...
 • Мельник, Назарій (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Розглянуто процес трансформації децентралізації в період російсько-української війни. Реформа децентралізації влади в Україні була досить успішною, сприяла активному розвитку регіонів, їх фінансовій самодостатності. Через ...
 • Новакова, Олена (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Обґрунтовано важливу роль місцевого самоврядування як складової політики забезпечення національної стійкості українського суспільства в умовах військової російської агресії. Проаналізовано чинники та умови, що безпосередньо ...
 • Unknown author (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У збірнику вміщені наукові праці дослідників, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлюються актуальні теоретичні, наукові та науково-методичні проблеми політичних наук. Наукове видання включено ...
 • Побочій, Роман (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Стаття присвячена дослідженню важливого аспекту сучасного суспільства – політичним наслідкам глобалізації інформаційного простору. В контексті швидкого розвитку технологій та безпрецедентної доступності ...
 • Міненко, Єгор (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У статті проводиться аналіз організаційно-правових аспектів забезпечення інформаційної безпеки в умовах розвитку інформаційного суспільства, різних теоретичних підходів до визначення понять інформаційної ...
 • Волянюк, Ольга Ярославівна; Дроздюк, Ярослав (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Запропонований аналіз суперечливого та поширеного концепту «гібридна війна». Термін розглядається у різних значеннях: як засіб пропаганди, як частина політичної та військової лексики, як інструмент і предмет ...
 • Гончар, Максим (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У статті проаналізовано вплив соціальних мереж на суспільство, зокрема вивчається рівень викликів та загроз, перед якими постають уряди країн, що змушені реагувати на нові реалії цифрового світу. Описано вплив ...
 • Шуляк, Антоніна; Савчук, Наталія (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  У статті проаналізована глобальна політична обстановка, де РФ прагне відновити своє привілейоване становище та підірвати американське лідерство, використовуючи повномасштабні вторгнення в різні країни, ...
 • Буряченко, Олексій (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Стаття присвячена питанням реформування Ради Безпеки ООН та пошуку нових дієвих інструментів безпекової стабільності, що набуло актуальності у період глибокої геополітичної турбулентності. Це дослідження ...
 • Карнаух, Анна Анатоліївна; Свірідов, Віталій; Удалов, Іван (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Актуальність теми статті полягає у розгляді взаємозв’язку безпекових і соціально-політичних проблем, які мали місце під час пандемії COVID-19, обмежень і можливостей, які виникли у цей період. Епідемія COVID-19 швидко ...
 • Остапенко, Марина Анатоліївна (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  Стаття є аналізом змісту соціальної напруженості як характеристики стану суспільства та її динаміки в умовах війни. Окреслений феномен розглянуто як індикатор проблем у відносинах, комунікації між різними ...

View more