Випуск 10

 

Recent Submissions

 • Зеленько, Галина Іванівна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
 • Волянюк, Ольга Ярославівна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Представлені вибіркові та адаптовані до навчального процесу матеріали з теорії суспільної пам’яті. Визначено основні напрямки проведення лекційного заняття з проблем спільного пригадування і забуття у політичному ...
 • Кирильчук, Євгенія Олексіївна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  В статті проаналізовано феномен«національне буття» з тим, аби чіткіше зрозуміти особливості його прояву на національному та світовому масштабах.
 • Яценко, Ігор Станіславович (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Розглянуто питання застосування права на конституційну скаргу як елементу забезпечення функціонування системи стримування і противаг при реалізації принципу розподілу влади в Республіці Польща. ...
 • Смірнова, Валентина Олександрівна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  У статті досліджується проблематика визначення ролі політичної волі в умовах персоніфікації влади на пострадянському просторі. Розглядаються основні засади патріархального-авторитарного(«путінського») режиму ...
 • Рак, Ольга Юріївна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  На базі філософії теорії несилової взаємодії та проектно-орієнтованого управління вперше запропоновано модель-схему інтроформаційно-комунікативного впливу політичної еліти на громадянина чи громаду при формуванні громадської ...
 • Семченко, Олександр Анатолійович (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Розглядається імідж України, що формується закордонними засобами масової інформації. Аналізуються статті, присвячені Україні й опубліковані в2011-2012 роках напередодні Євро-2012. Зроблено висновок про те, ...
 • Вальковець, Ганна Іванівна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  В даній статті висвітлюється явище переходу реальної політичної участі на простори Інтернету та визначаються мобілізаційні можливості протестних настроїв онлайн-спільнот. Також підлягають аналізу ...
 • Васильчук, Євген Олегович (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Проаналізовано існуючі культурологічні концепції, що висвітлюють сутність феномену молодіжної протестності, радикалізму та екстремізму. Відзначено, що молодіжний радикалізм та екстремізм постає як своєрідна ...
 • Нечипоренко, Юлія Сергіївна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Розглядається механізм формування уряду коаліцією депутатських фракцій та аналізується функціональність вищого органу виконавчої влади у період дії реформи.
 • Бульбенюк, Світлана Степанівна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Розглядаються базові соціопсихологічні характеристики інституційного виміру політичної влади у контексті аналізу специфіки соціальної (політичної) взаємодії та легітимізації, що досліджуються у класичному і ...
 • Ткач, Надія Олександрівна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Проаналізовано державну освітню політику на рівні вищої школи відповідно до сучасних вимог українського суспільства. Особливе місце відводиться якості вищої освіти та її недолікам. Розглянуто фактори, які впливають ...
 • Дідух, Ганна Ярославівна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  У статті проаналізовано з точки зору системного та синергетичного підходів доцільність та обґрунтованість фемінізму як соціально-політичного явища у контексті реформування державного управління. Використовуючи ...
 • Отрешко, Володимир Сергійович (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  У статті визначено проблеми, які повинні враховуватися органи державної влади при виробленні й реалізації державотворчої політики.
 • Перегуда, Євген Вікторович (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  У статті досліджується розвиток політико-правових механізмів взаємодії виконавчих органів влади України в радянський період. Перші десятиліття характеризувались тенденціями до зміцнення влади бюрократії, ...
 • Гумбатов, Турал (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Феномен міжнародного тероризму є складним багатогранним утворенням, що визначає його сутнісно-змістове наповнення. Для країн пострадянського простору він знаходить свій особливий вираз, і тому, вимагає ...
 • Ткач, Володимир Федорович (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  У статті досліджуються класифікації тероризму та пропонується їх систематизація. Визначена класифікація, яка структурує тероризм з позиції пошуку шляхів протидії терористичній діяльності.
 • Утави, Али Абдулкарим (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  В статье автор проанализировал концепции некоторых западных и постсоветских ученых с целью выяснить современные тенденции в определении категории«глобализация». Автором доказано, что сегодня многие мыслители ...
 • Добіжа, Василь Валерійович (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  В дослідженні розкривається роль політичної еліти на різних етапах українського державотворення. Проаналізовано причини поразок представників національної еліти. Запропонована періодизація циклів формування владної ...
 • Палінчак, Микола Михайлович (Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013)
  Питання про взаємовідносини між державою і Церквою – це питання надзвичайної важливості й надзвичайної складності. Його вирішення, значною мірою, визначало суспільно-історичний розвиток окремої країни та поступ ...

View more