Випуск 16

 

Recent Submissions

 • Григор, О. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  ХХ століття ввійшло в історію як період найбільш жорстокого політичного зіткнення народів і культур не тільки в окремих державах, але й на міжнародній арені. Гребенем, а відтак і найбільш високою напругою, цього зіткнення ...
 • Смірнова, В. О. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Здійснено аналіз політичної волі громади як основи моделювання державного правління. З’ясовано основні проблеми, які виникають внаслідок спроб практичного запровадження колективної волі більшості.
 • Неприцька, Т. І. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуто сутність етики в політичному рекламуванні. Автор аналізує принципи та норми етики, вказуючи одночасно на важливість і потребу етики у політичній рекламі. Визначені основні характеристики та ознаки ...
 • Дьоміна, О. С. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті розглядається одна з ключових проблем, пов’язана з українськими реаліями формування духовних засад політичного процесу – проблема довіри до влади та її взаємозв’язок з формуванням політичної духовності нації. ...
 • Волянюк, О. Я. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Розглядається політологічний зміст концептів «героя», «героїзму», «героїчного дискурсу». Описані існуючі підходи до проблеми та можливі перспективи її дослідження у рамках сучасної політичної науки. Стверджується, що ...
 • Денисюк, С. Г. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Проаналізовано стан і особливості сучасної політичної свідомості українців. Визначено об’єктивні і суб’єктивні чинники її формування. Акцентовано увагу на вагомій ролі економічної і політичної кризи, недовіри до політиків, ...
 • Остапенко, М. А. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Аналізується проблема політичної ідентичності як певного синтезуючого концепту, що розкриває роль «суб’єктивного чинника» у процесі включеності індивіда в систему політичних відносин. У статті політична ідентичність ...
 • Волощук, Ю. І. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розкрито процес становлення та розвиток преси української національної меншини Румунії. Визначено місце періодики в процесі згуртування українців Румунії у боротьбі за збереження своєї національної ідентичності. ...
 • Dzherdzh, S. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  The article analyzes the stereotypes that are formed from the emotions that arise in response to the image created by announcements. This article assesses the anti-Ukrainian rhetoric of Russian propaganda, the disinformation ...
 • Смола, Л. Є. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті представлено бачення можливостей використання нових форм та методів ведення війни. Проводиться порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення поняття нелінійної війні, розглядаються особливості використання ...
 • Лікарчук, Н. В. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті розглядаються базові семіотичні моделі комунікації, які пов’язані з іменами відомих науковців у цій галузі знань, це Р. Якобсон, Ю. Лотман, Р. Барт й У. Еко. Семіотичні моделі комунікації, в основному, побудовані ...
 • Хома, Н. М. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Аналізуються особливості держави нового типу – цифрової (кібердержави), яка виникає в глобалізаційних умовах формування ринку нових послуг влади. Вивчається тенденція до виходу урядів за межі національних кордонів із ...
 • Шаповал, К. І. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті досліджуються основні підходи до визначення сутності політичного протесту в роботах зарубіжних та вітчизняних дослідників, які займались розробкою даної проблематики, а також розглядаються визначальні ознаки, ...
 • Губерт, Ю. Г. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016)
  У статті з використанням інституційного та інших наукових підходів досліджено роль громадянського суспільства в забезпеченні реалізації права дітей на виховання в сім’ї та запобіганні сирітству. До інституційних засад ...
 • Garaschuk, E. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  The phenomenon of political protest as effective form of dialogue between citizens and existent power in the process of social, political and economic transformations is examined, because in times of crisis it is this ...
 • Берестова, Г. І. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню основних концепцій політичного протесту, що пояснюють сутність та причини колективної непокори. Увага автора зосереджується на теоріях колективної дії, ресурсної мобілізації, раціонального ...
 • Баскакова, Ю. В. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Розглядаються особливості парламентської діяльності в Україні в умовах становлення парламентаризму. З’ясовуються відносини між комітетами Верховної Ради України та іншими органами державного управління. Показано основні ...
 • Бульбенюк, С. С. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті досліджується проблематика пошуку оптимального співвідношення взаємодії влади (держави) та громадянського суспільства як запоруки проведення успішних модернізаційних перетворень в сучасній Україні. Представлений ...
 • Пономаренко, Л. В. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Здійснено спробу розкрити сутність демократичних інновацій, що запроваджуються в політичній сфері. Проаналізовано їх якісні характеристики, а саме: інклюзивність, громадський контроль, виважене судження, транспарентність, ...
 • Семченко, О. Р. (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Проаналізовано ступінь розробленості проблем політичної стабільності. З цією метою розглядаються основні положення дисертаційних робіт, присвячених політичній стабільності. Зроблено висновок про те, що в основному політична ...

View more