Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Європейські педагогічні студії

ISSN: 2310-8290

Європейські педагогічні студії

Recent Submissions

 • Савельєв, Володимир Леонідович; Ільїн, Володимир Васильович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У ситуації інформаційного світу прискорюється динаміка соціокультурних процесів, швидкість яких значно перевищує знання про них. Розбіжність цих процесів і явищ виділяє як найважливіший спосіб їх пізнання критичне мислення, ...
 • Armașu-canțîr, Ludmila (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  In this article, I will be talking about reforms in the educational system in Republic of Moldova, in comparison with the european standards. It is an invitation to dialogue, but also to cooperation, aiming the creation ...
 • Вернидуб, Роман Михайлович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті обговорюються актуальні завдання вищої педагогічної освіти в умовах розгортання інформаційного суспільства. Зосереджується увага на провідній ролі науки, необхідності запровадження освітніх програм дослідницького ...
 • Хубенко, Теодора (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статье анализируются некоторые аспекты художественного образования для учащихся средних школ. Обращается внимание на формировании конкретных способностей к дисциплине, которые базируются на художественных принципах. ...
 • Гарштя, Нина (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статье анализируется подготовка преподавательских кадров с точки зрения профессиональной и общей культуры. Таким образом была разработана методологическая база подготовки преподавательских кадров на основе культуры для ...
 • Сліва, Міхал (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена питанням потреби валоризації ідеї демократії в польській політичній культурі. Це обумовлено тим, що сучасна криза демократії є, безсумнівно, похідною кризи національної держави, яка демократію утворила і ...
 • Хамітов, Назіп Віленович; Крилова, Світлана Анатоліївна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті виділяються три нові виклики глобалізації: неототалітаризм, гендерні інновації, трансгуманізм і осмислюються світоглядні відповіді на них з боку академічної філософії.
 • Курок, Олександр Іванович; Зінченко, Володимир Павлович; Куртась, Сергій Анатолійович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У публікації обґрунтовуються педагогічні умови та засоби, що сприяють формуванню та становленню оцінювальної компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки. До цих умов віднесено: ...
 • Кудін, Анатолій Петрович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  З метою створення сучасного інформаційно-освітнього середовища НПУ імені М. П. Драгоманова була розроблена концепція загальноуніверситетського проекту “Електронна педагогіка”. Детально описані етапи і задачі проекту. ...
 • Андрущенко, Віктор Петрович; Бондар, Володимир Іванович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті піднімаються питання модернізації педагогічної освіти в Україні, сучасного стану реформування системи вищої педагогічної освіти, переоцінки цінностей і теорій формування професійної компетентності вчителя європейського ...
 • Бакіров, Віль Савбанович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Высшее образование – сложнейшая социокультурная система, которая наряду с высшими учебными заведениями, устоявшимся сводом законодательных, нормативно-правовых актов, правил и традиций, моделей управления и регулирования, ...
 • Łaszczyk, Jan (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті подано умови освітнього процесу, які розглядаються, як синонім творчої діяльності. Обґрунтовано тезу, яка свідчить, що специфіка педагогічної творчості, направляє його у бік забезпечення людини можливістю зберегти ...
 • Падалка, Олег Семенович; Кулішов, Володимир Васильович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглядаються питання розбудови національної освіти в контексті інноваційного оновлення її змісту, аналізується сучасний стан розвитку освіти, обґрунтовуються напрями вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти, ...
 • Кремень, Василь Григорович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  30 жовтня 2014 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему “Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін”. З доповіддю на пленарному засіданні виступив ...
 • Андрущенко, Віктор Петрович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті аналізуються можливості інтерпретації в навчальних предметах суперечностей (своєрідних антиномій наукового пізнання), що виникають як різноспрямована трактовка подій, явищ, процесів в системі наукового пізнання ...
 • Коцан, Iгор Ярославович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Кожна країна зацікавлена в тому, щоб підготувати когорту таких учителів, які б не лише забезпечували кількісну реалізацію завдань обов’язкового навчання, а й підносили на значно вищий рівень освіченість і культуру її ...
 • Kyvlyuk, Olga (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Dependence of the efficiency of informatization of education on the process of development of information pedagogy and its influence on the formation of a unified information space in terms of informatization of society ...
 • Barbareev, Kiril (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  All well-intentioned efforts to collect cumulative (political, economic, cultural) and even the entire maximum engagement of science cannot simply transform and take us into the world of values, if the generations that are ...
 • Mirzakhanyan, Ruben (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  The article refers to one of the officially recognized and supported approaches of the State conception of the methods of artistic creativity, more precisely, the method of socialist realism which was politically preferable ...
 • Гончаров, Володимир Іванович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Розглядається одне з основних напрямів підготовки сучасного вчителя – формування духовного світу дитини, де мають домінувати добро і справедливість, гармонія і краса, здатність дитини до співпереживання і надання допомоги ...

View more