Випуск 5-6

 

Recent Submissions

 • Савельєв, Володимир Леонідович; Ільїн, Володимир Васильович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У ситуації інформаційного світу прискорюється динаміка соціокультурних процесів, швидкість яких значно перевищує знання про них. Розбіжність цих процесів і явищ виділяє як найважливіший спосіб їх пізнання критичне мислення, ...
 • Armașu-canțîr, Ludmila (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  In this article, I will be talking about reforms in the educational system in Republic of Moldova, in comparison with the european standards. It is an invitation to dialogue, but also to cooperation, aiming the creation ...
 • Вернидуб, Роман Михайлович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті обговорюються актуальні завдання вищої педагогічної освіти в умовах розгортання інформаційного суспільства. Зосереджується увага на провідній ролі науки, необхідності запровадження освітніх програм дослідницького ...
 • Хубенко, Теодора (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статье анализируются некоторые аспекты художественного образования для учащихся средних школ. Обращается внимание на формировании конкретных способностей к дисциплине, которые базируются на художественных принципах. ...
 • Гарштя, Нина (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статье анализируется подготовка преподавательских кадров с точки зрения профессиональной и общей культуры. Таким образом была разработана методологическая база подготовки преподавательских кадров на основе культуры для ...
 • Сліва, Міхал (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена питанням потреби валоризації ідеї демократії в польській політичній культурі. Це обумовлено тим, що сучасна криза демократії є, безсумнівно, похідною кризи національної держави, яка демократію утворила і ...
 • Хамітов, Назіп Віленович; Крилова, Світлана Анатоліївна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті виділяються три нові виклики глобалізації: неототалітаризм, гендерні інновації, трансгуманізм і осмислюються світоглядні відповіді на них з боку академічної філософії.
 • Курок, Олександр Іванович; Зінченко, Володимир Павлович; Куртась, Сергій Анатолійович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У публікації обґрунтовуються педагогічні умови та засоби, що сприяють формуванню та становленню оцінювальної компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки. До цих умов віднесено: ...
 • Кудін, Анатолій Петрович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  З метою створення сучасного інформаційно-освітнього середовища НПУ імені М. П. Драгоманова була розроблена концепція загальноуніверситетського проекту “Електронна педагогіка”. Детально описані етапи і задачі проекту. ...
 • Андрущенко, Віктор Петрович; Бондар, Володимир Іванович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті піднімаються питання модернізації педагогічної освіти в Україні, сучасного стану реформування системи вищої педагогічної освіти, переоцінки цінностей і теорій формування професійної компетентності вчителя європейського ...
 • Бакіров, Віль Савбанович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Высшее образование – сложнейшая социокультурная система, которая наряду с высшими учебными заведениями, устоявшимся сводом законодательных, нормативно-правовых актов, правил и традиций, моделей управления и регулирования, ...
 • Łaszczyk, Jan (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті подано умови освітнього процесу, які розглядаються, як синонім творчої діяльності. Обґрунтовано тезу, яка свідчить, що специфіка педагогічної творчості, направляє його у бік забезпечення людини можливістю зберегти ...
 • Падалка, Олег Семенович; Кулішов, Володимир Васильович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглядаються питання розбудови національної освіти в контексті інноваційного оновлення її змісту, аналізується сучасний стан розвитку освіти, обґрунтовуються напрями вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти, ...
 • Кремень, Василь Григорович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  30 жовтня 2014 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему “Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін”. З доповіддю на пленарному засіданні виступив ...
 • Андрущенко, Віктор Петрович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті аналізуються можливості інтерпретації в навчальних предметах суперечностей (своєрідних антиномій наукового пізнання), що виникають як різноспрямована трактовка подій, явищ, процесів в системі наукового пізнання ...