Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Мельник, О.
dc.date.accessioned 2016-06-20T08:26:08Z
dc.date.available 2016-06-20T08:26:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Мельник, О. Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі / О. Мельник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – С. 132-139. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10645
dc.description.abstract На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства технології стали невід‘ємною часиною нашого життя. Сучасний учитель сьогодні має бути не лише висококваліфікованим та всебічно розвиненим фахівцем, а й технічно освіченою людиною, вміти правильно і раціонально використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) під час підготовки до уроків та у своїй педагогічній практиці. Саме він має навчити учнів, як працювати з великим об‘ємом відомостей, аналізувати, систематизувати їх, отримувати нові знання та застосовувати їх у практичній діяльності.
dc.description.abstract На современном этапе развития информационного общества технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Современный учитель сегодня должен быть не только высококвалифицированным и всесторонне развитым специалистом, но и технически образованным человеком, уметь правильно и рационально использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) при подготовке к урокам и в своей педагогической практике. Именно он должен научить учеников, как работать с большим объемом информации, анализировать, систематизировать их, получать новые знания и применять их в практической деятельности.
dc.description.abstract At the present stage of development of information society technology has become an integral chasynoyu our lives. The current teacher today should be not only highly skilled and well-developed, but technically educated man, able to correctly and efficiently use information and communication technologies (ICT) in preparation for the lessons and in their teaching practice. He should teach students how to handle the large volume of data to analyze, organize them, receive new knowledge and apply them in practice.
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject електронні освітні ресурси
dc.subject фахівець
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
dc.subject электронные образовательные ресурсы
dc.subject специалист
dc.subject информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
dc.subject electronic educational resources
dc.subject specialist
dc.subject information and communication technology (ICT)
dc.title Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics