Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Моделювання навчальної діяльності як умова формування інформатичних компетентностей студентів педагогічного ВНЗ

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Абрамчук, В. С.
dc.contributor.author Бабюк, Д. О.
dc.date.accessioned 2016-06-20T08:26:08Z
dc.date.available 2016-06-20T08:26:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Абрамчук, В. С. Моделювання навчальної діяльності як умова формування інформатичних компетентностей студентів педагогічного ВНЗ / В. С. Абрамчук, Д. О. Бабюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 87-92. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10638
dc.description.abstract Інформатичні компетентності як результат професійної освіти об‘єднує когнітивний, особистісний, технологічний, комунікативний і рефлексивний компоненти, створює умови для навчально-дослідної діяльності студентів. Формування інформатичних компетентностей здійснюється у відповідності з принципами професійної направленості освіти, розвитку творчої активності, створення передумов для активної життєвої позиції, для розвитку інтелектуальної творчості і самостійності у дослідженні наукових математичних проблем.
dc.description.abstract Информатические компетентности как результат профессионального образования объединяет когнитивный, личностный, технологический, коммуникативный и рефлексивный компоненты, создает условия для учебно-исследовательской деятельности студентов. Формирования информатических компетентностей осуществляется в соответствии с принципами профессиональной направленности образования, развития творческой активности, создание предпосылок для активной жизненной позиции, для развития интеллектуального творчества и самостоятельности в исследовании научных математических проблем.
dc.description.abstract Informatychni competence as a result of professional education combines cognitive, personal, technological, communicative and reflective components, creates conditions for teaching and research activities of students. Formation informatychnyh competence is in accordance with the principles of professional orientation education, development of creative activity, creation of conditions for active life position, for the development of creativity and intellectual independence in the scientific study of mathematical problems.
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject інформатичні компетентності
dc.subject студент
dc.subject професійна освіта
dc.subject информатические компетентности
dc.subject студент
dc.subject профессиональное образование
dc.subject informatic competence
dc.subject student
dc.subject professional education
dc.title Моделювання навчальної діяльності як умова формування інформатичних компетентностей студентів педагогічного ВНЗ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics