Випуск 17

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Збірник містить результати сучасних теоретичних та експериментальних досліджень в галузі фізики та математики. Для фахівців в галузях теплофізики та молекулярної фізики, фізики напівпровідників, твердого тіла, оптики, ...
 • Працьовитий, Микола Вікторович; Скрипник, С. В.; Макарчук, О. П. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Вказані достатні умови, накладені на ірраціональні числа qj, j ∈ {0, 1}, при яких довільне раціональне число з інтервалу (0; 1) має Q2-зображення, яке не містить періоду.
 • Працьовитий, Микола Вікторович; Свинчук, О. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Розглядається одна сім’я неперервних функцій, яка залежить від послідовності параметрів. Вивчаються їх варіаційні і функціональні, диференціальні й інтегральні, автомодельні і фрактальні властивості, а також властивості ...
 • Требенко, Оксана Олександрівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена вивченню груп G, в яких кожна підгрупа, що містить деяку фіксовану підгрупу (NSC-підгрупу), має нормальне доповнення в G. Встановлено структуру локально-ступінчастих 𝑝-груп із власною скінченною NSC-підгрупою.
 • Маркітан, Вікторія Петрівна; Працьовитий, Микола Вікторович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті вивчається Q*∞-зображення дробової частини дійсного числа, що є кодуванням дійсних чисел з нескінченним алфавітом за умови визначення його двічі стохастичною матрицею, породженою одним параметром. Досліджуються ...
 • Мартиненко, М. А. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Аналітичним методом розв’язана задача про знаходження гармонічного поля за заданим його потоком на параболоїдальному поверхневому сегменті S. Відмінність поставленої проблеми від задач Діріхле, Неймана в тому, що поверхня ...
 • Осауленко, Р. Ю. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  При доведенні сингулярності функції використовують нормальну властивість чисел з множини на якій задано функцію. Під нормальною властивістю зазвичай розуміють ту властивість, якою володіють (у розумінні міри Лебега) майже ...
 • Требенко, Оксана Олександрівна; Цибульська, Н. М. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В роботі розглядається функція Ойлера φ(n) на множині Z [√d], де d ≠ 1 – вільне від квадратів ціле число. Отримані теоретичні результати доповнено програмною реалізацією алгоритму знаходження значення функції Ойлера для ...
 • Шут, Микола Іванович; Рокицька, Галина Василівна; Рокицький, Максим Олександрович; Левандовський, Всеволод Всеволодович; Оранська, О. І. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Проведено дослідження залежності рентгенівського ступеня кристалічності та співвідношення об’ємних часток кристалографічних α- та β-модифікацій пентапласту, середнього розміру кристалітів компонентів матрично-дисперсної ...
 • Шевченко, А. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У роботі вивчається розподіл значень майже скрізь (у розумінні міри Лебега) неперервної функції з нетривіальними локальними властивостями: зліченною всюди щільною множиною розривів, самоафінним графіком тощо, аргументом ...
 • Працьовитий, Микола Вікторович; Гончаренко, Яніна Володимирівна; Лисенко, Ірина Миколаївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Для двійкової системи числення з основою (-2), яку іноді називають нега-двійковою, розглядаються питання представлення та зображення дійсних чисел (натуральних, цілих, раціональних, ірраціональних), їх ідентифікації та ...