Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на довузівському етапі навчання

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Васецька, Л. І.
dc.date.accessioned 2018-06-04T08:37:03Z
dc.date.available 2018-06-04T08:37:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Васецька, Л. І. Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на довузівському етапі навчання / Л. І. Васецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 45-49. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19423
dc.description.abstract У статті аналізуються основні інноваційні форми організації навчального процесу на мовній кафедрі підготовчого факультету. Обґрунтовується взаємозв’язок між використанням нових засобів навчання мови іноземців і рівнем сформованості у них мовних знань та навичок. Визначені проблемні напрямки, які потребують дослідження на сучасному етапі впровадження інноваційних освітніх технологій. ua
dc.description.abstract В статье анализируются основные инновационные формы организации учебного процесса на языковых кафедрах довузовского этапа обучения. Обосновывается взаимосвязь между использованием новых средств обучения языку иностранцев и уровнем сформированности у них языковых знаний и навыков. Определяются проблемные направления, которые необходимо исследовать на современном этапе внедрения инновационных образовательных технологий. ua
dc.description.abstract The article deals with the main innovative forms of organization of the educational process at the language department of the preparatory faculty. The interrelation between the use of new language learning tools for foreigners and the strength of their language knowledge and skills is substantiated. The problem areas, which require research at the present stage of implementation of the innovative educational technologies, are outlined. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject інноваційна освітня технологія ua
dc.subject медіа презентація ua
dc.subject технічні та навчальні засоби ua
dc.subject оптимізація мовної підготовки ua
dc.subject инновационная образовательная технология ua
dc.subject медиапрезентация ua
dc.subject технические и учебные средства ua
dc.subject оптимизация языковой подготовки ua
dc.subject innovative educational technology ua
dc.subject media presentation ua
dc.subject technical and teaching methods ua
dc.subject optimization of language preparation ua
dc.subject.classification 378-054.6:81 ua
dc.title Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на довузівському етапі навчання ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics