Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Реалізація освітніх smart-інновацій в педагогічному університеті

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Балик, Н. Р.
dc.date.accessioned 2018-05-17T08:26:39Z
dc.date.available 2018-05-17T08:26:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Балик, Н. Р. Реалізація освітніх smart-інновацій в педагогічному університеті / Н. Р. Балик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 19 (26). – С. 104-108. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19136
dc.description.abstract У статті аналізується понятійний апарат з проблематики дослідження: smart- навчання, smart-університет, smart-технології, smart-інновації. Обґрунтовується необхідність та можливість запровадження концепції smart-університету у навчальному процесі в педагогічному університеті. Smart-університет – це навчальний заклад, діяльність якого ґрунтується на принципах управління, основним елементом якого є розробка стратегічного бачення стану університету в майбутньому. Описуються основні ознаки, характерні для smart-університету. Зазначається, що створенню smart-університету сприяє активне запровадження освітніх smart-інновацій, таких як: цифрові носії контенту, цифрове адміністрування тощо. ua
dc.description.abstract В статье анализируется понятийный аппарат по проблематике исследования: smart-обучение, smart-университет, smart-технологии, smart-инновации. Обосновывается необходимость и возможность введения концепции smart-университета. Smart-университет – это учебное заведение, деятельность которого основывается на принципах управления, основным элементом которого является разработка стратегического видения состояния университета в будущем. Описываются основные признаки, характерные для smart-университета. Отмечается, что созданию smart-университета способствует активное внедрение образовательных smart-инноваций, таких как: цифровой контент, компьютерно-ориентированные среды обучения, цифровое управление ua
dc.description.abstract It is analyzed the conceptual apparatus of the research issues in the article: smart-learning, smart-university, smart-technology, smart-innovation. It is also proved the necessity and the possibility of introducing the concept of smart-university in the educational process in Ukrainian university. Smart- University – is an institution, which activity is based on the development of the strategic vision of the university in the future. The article describes the main features of Smart-University. In this article it is noted that active implementation of educational smart-innovations, such as digital content, digital education, digital administration help in establishing of Smart-University. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject smart-університет ua
dc.subject smart-навчання ua
dc.subject технології навчання ua
dc.subject навчання протягом життя ua
dc.subject освітні smart-інновації ua
dc.subject smart-университет ua
dc.subject smart-обучение ua
dc.subject компьютерно-ориентированные среды обучения ua
dc.subject обучение в течение жизни ua
dc.subject образовательные smart-инновации ua
dc.subject smart-university ua
dc.subject smart-learning ua
dc.subject computer oriented environment of learning ua
dc.subject lifelong learning ua
dc.subject educational smart-innovation ua
dc.subject.classification 378.014:004 ua
dc.title Реалізація освітніх smart-інновацій в педагогічному університеті ua
dc.title.alternative Реализация образовательных smart-инноваций в украинском университете ua
dc.title.alternative The implementation of the educational smart-innovations in the ukrainian university ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics