Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Інститут угод про визнання вини в кримінальному провадженні України

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Краснопольська, Людмила Петрівна
dc.date.accessioned 2018-02-28T12:09:28Z
dc.date.available 2018-02-28T12:09:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Краснопольська, Л. П. Інститут угод про визнання вини в кримінальному провадженні України / Л. П. Краснопольська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 28. - С. 167-176 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18127
dc.description.abstract Одним із найважливіших нововведень Кримінально-процесуального кодексу України є запровадження інституту кримінального провадження на підставі угод. Закріплення в кримінальному процесуальному законі інституту кримінального провадження на підставі угод є прогресивним кроком України на шляху до європейських і загальноприйнятих в світі стандартів кримінального судочинства. В статті розглядається особливості процедури укладення угоди в кримінальному провадженні. А також можливість застосування угод щодо декількох обвинувачених. Досліджується питання процесуальної самостійності осіб, які в праві ініціювати укладення угоди про примирення. В статті автор дає власне визначення угоди про примирення. Автор робить висновок, що реалізуючи своє право на укладення угоди у кримінальному провадженні, сторони повноважні діяти лише у межах та у спосіб, передбачені КПК України. Законом визначено достатньо засобів захисту прав та інтересів підозрюваного (обвинуваченого), а тому укладення угоди внаслідок тиску чи незаконного впливу на нього з боку прокурора стане безумовною підставою для відмови у затвердженні такої угоди судом. Також необхідно зазначити, що інститут кримінального провадження на підставі угод є недосконалим, окремі його положення вказують на порушення конституційних прав свобод громадянина ua
dc.description.abstract Introduction institute of criminal proceedings on the basis of agreements is one of the most important innovations of the Criminal Code of Ukraine. It is also a progressive step for Ukraine towards European and world standards generally accepted in criminal proceedings. In the article the author considers the peculiarities of the procedure of conclusion agreement in criminal proceedings and also possibility of agreements application regarding several defendants. There are also investigated some aspects of procedural autonomy of persons and their right to initiate an agreement on reconciliation. In the article the author gives his own definition of the reconciliation agreementand concludes that exercising the right to conclude agreements in criminal proceedings, the parties authorized to act only within the limits and in the manner prescribed by CPC of Ukraine. The conclusion of the agreement under the circumstances of pressure or undue influence by the prosecutor becomes absolute grounds for refusal of approval of this agreement by the court, because the law provides sufficient remedies of the rights and interests of the suspect (accused). Also it should be noted that the institution of criminal proceedings under the agreements is imperfect and some of its provisions indicate the violation of constitutional rights and liberties of the citizen ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject інститут угоди про примирення ua
dc.subject інститут угоди про визнання винуватості ua
dc.subject медіація ua
dc.subject дискреційні провадження ua
dc.subject принципи примирення ua
dc.subject відновне правосуддя ua
dc.subject An agreement on reconciliation ua
dc.subject the special forms of criminal proceedings ua
dc.subject the institute of the settlement agreement ua
dc.subject the institute of the plea agreement ua
dc.subject the criminal proceeding ua
dc.subject.classification 343.232(477) ua
dc.title Інститут угод про визнання вини в кримінальному провадженні України ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics