Browsing Випуск 28 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та співробітників наукових установ України з питань економічної теорії та права, політики і ...
 • Манжула, Євгенія Вікторівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті здійснено аналіз поглядів науковців на суть і значення процесів кооперації, а також розглянуто основні напрямки їх впливу на економічний розвиток країни
 • Кравцова, Ірина Вікторівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розкривається сутність глобальних ланцюгів створення вартості, узагальнюються теоретичні підходи до дослідження світової економіки на їх основі. Розглянуто типи глобальних ланцюгів створення вартості, причини їх ...
 • Яременко, Микола Іванович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена вивченню впливу структури капіталу підприємства на його інноваційний потенціал та дослідженню ролі організаційного капіталу в інноваційному процесі. Збільшення використання позикового фінансування ...
 • Акуленко, Віктор Іванович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті йде мова про військово-правовий режим на окупованих територіях рейхcкомісаріату України, а також державно-правове регулювання післявоєнного життя УРСР
 • Гаращук, Олена Василівна; Куценко, Віра Іванівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Розкривається зв’язок освіти та економічного середовища. Підкреслюється, що роботодавці недостатню увагу приділяють формуванню економічного середовища, водночас ставлячи високі вимоги до якості підготовки кадрів. А тому ...
 • Бедрій, Мар'ян Миронович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Cтаття присвячена деяким історико-юридичним аспектам литовського звичаєвого права. Досліджено вплив звичаєвого права литовського народу на законодавство Великого князівства Литовського та його роль в умовах відсутності ...
 • Маньгора, Тетяна Василівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена аналізу Конституції УНР в працях відомого українського громадськогоі політичного діяча, вченого правознавця, історика українського права А. Яковліва
 • Саприкіна, Наталя Вікторівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті досліджується економічна сутність держави у сучасних умовах через з’ясування зміни її завдань та функцій у контексті фундаментальних зрушень, що відбулися у системі суспільно-економічних відносин
 • Постол, Катерина Анатоліївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті аналізується інституційний склад громадянського суспільства в Україні – неприбуткові громадські об’єднання (інституції), їх особливі функції та правові характеристики як суб’єктів здійснення правовідносин
 • Соломінчук, Вікторія Володимирівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуто особливості розвитку законодавства про профспілки на теренах України з урахуванням існуючого політико-правового устрою
 • Кушинська, Лариса Анатоліївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Статтю присвячено українському звичаєвому праву, котре за умов відсутності держави та перебування українських земель під юрисдикцією інших країн відіграло вирішальну роль в формуванні української само ідентифікації, що в ...
 • Макарова, Олена Василівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті простежується зв’язок між низьким рівнем правової культури, правовим нігілізмом посадових осіб органів державної влади та розгортанням революції в державі. Аналізуються події революцій часів незалежної України ...
 • Огірко, Ростислав Семенович; Ярешко, Дмитро (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Визначальною особливістю морально-етичних засад української козацької держави за Конституцією Пилипа Орлика, яка цілком виділяє її з числа інших Конституцій, є її безумовно христоцентричний характер, коли взаємини держави ...
 • Кончаковська, Валентина Василівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті представлено позиції науковців відносно тлумачення поняття “примушування” у контексті ст. 373 Кримінального кодексу України, а також викладена думка автора відносно застосування даного поняття при кваліфікації злочинів
 • Кулакова, Наталя Володимирівна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті досліджується охорона об’єктів культурної спадщини в Україні у кримінологічному вимірі; аналізується законодавство, яким передбачається та гарантується охорона культурної спадщини
 • Косенко, Світлана Сергіївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Сімейне насильство охоплює протиправні дії одного члена сім’ї стосовно іншого члена, або декількох членів цієї сім’ї. Розглянуто чотири види насильства в сім’ї: фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. Також спробували ...
 • Шимон, Світлана Іванівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У праці розглядаються існуючі концепції шлюбу (шлюб-таїнство, шлюб-договір, шлюб-партнерство, шлюб-статус); автор обґрунтовує думку про можливість співіснування різних концепцій шлюбу як таких, що характеризують різні ...
 • Кулакова, Наталя Володимирівна; Білоус, Вікторія Павлівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті досліджуються особливості віктимологічної профілактики корисливо- насильницьких злочинів щодо неповнолітніх, визначено рівні, об’єкти та суб’єкти віктимологічної профілактики досліджуваних злочинів
 • Андрусишин, Богдан Іванович; Бучма, Олег Васильович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена міжнародної наукової конференції “Одинадцяті юридичні читання”, що відбулася 21-22 травня 2015 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

Search DSpace


Browse

My Account