Browsing Випуск 28 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та співробітників наукових установ України з питань економічної теорії та права, політики і ...
 • Кулакова, Наталя Володимирівна; Білоус, Вікторія Павлівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті досліджуються особливості віктимологічної профілактики корисливо- насильницьких злочинів щодо неповнолітніх, визначено рівні, об’єкти та суб’єкти віктимологічної профілактики досліджуваних злочинів
 • Гаращук, Олена Василівна; Куценко, Віра Іванівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Розкривається зв’язок освіти та економічного середовища. Підкреслюється, що роботодавці недостатню увагу приділяють формуванню економічного середовища, водночас ставлячи високі вимоги до якості підготовки кадрів. А тому ...
 • Саприкіна, Наталя Вікторівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті досліджується економічна сутність держави у сучасних умовах через з’ясування зміни її завдань та функцій у контексті фундаментальних зрушень, що відбулися у системі суспільно-економічних відносин
 • Кархут, Ольга Ярославівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена комплексному загальнотеоретичному аналізу ефективності механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти, що визначається автором як особлива якісна характеристика процесу спеціально-юридичного ...
 • Соломінчук, Вікторія Володимирівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглянуто особливості розвитку законодавства про профспілки на теренах України з урахуванням існуючого політико-правового устрою
 • Соколова, Ольга Миколаївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті розглядається вплив кластерів промислових підприємств на забезпечення інноваційного характеру розвитку економіки країни, розкривається зміст інноваційності як особливої властивості промислових кластерів, висвітлюється ...
 • Кушинська, Лариса Анатоліївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Статтю присвячено українському звичаєвому праву, котре за умов відсутності держави та перебування українських земель під юрисдикцією інших країн відіграло вирішальну роль в формуванні української само ідентифікації, що в ...
 • Манжула, Євгенія Вікторівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті здійснено аналіз поглядів науковців на суть і значення процесів кооперації, а також розглянуто основні напрямки їх впливу на економічний розвиток країни
 • Бедрій, Мар'ян Миронович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Cтаття присвячена деяким історико-юридичним аспектам литовського звичаєвого права. Досліджено вплив звичаєвого права литовського народу на законодавство Великого князівства Литовського та його роль в умовах відсутності ...
 • Огірко, Ростислав Семенович; Ярешко, Дмитро (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Визначальною особливістю морально-етичних засад української козацької держави за Конституцією Пилипа Орлика, яка цілком виділяє її з числа інших Конституцій, є її безумовно христоцентричний характер, коли взаємини держави ...
 • Косенко, Світлана Сергіївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Сімейне насильство охоплює протиправні дії одного члена сім’ї стосовно іншого члена, або декількох членів цієї сім’ї. Розглянуто чотири види насильства в сім’ї: фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. Також спробували ...
 • Постол, Катерина Анатоліївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті аналізується інституційний склад громадянського суспільства в Україні – неприбуткові громадські об’єднання (інституції), їх особливі функції та правові характеристики як суб’єктів здійснення правовідносин
 • Бицюра, Юрій Васильович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Проаналізовано і узагальнено теоретико-методологічні основи нооекономіки як конструктивної методологічної платформи теорії постіндустріального суспільства. Визначено предмет нооекономіки та її основні характерні ознаки
 • Кулакова, Наталя Володимирівна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті досліджується охорона об’єктів культурної спадщини в Україні у кримінологічному вимірі; аналізується законодавство, яким передбачається та гарантується охорона культурної спадщини
 • Маньгора, Тетяна Василівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Стаття присвячена аналізу Конституції УНР в працях відомого українського громадськогоі політичного діяча, вченого правознавця, історика українського права А. Яковліва
 • Левандовскі, Катерина Миколаївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Визначено поняття та сторони трудового договору в праві Німеччини, особливості правового регулювання такого договору, ролі профспілки робітників та службовців на підприємстві. Оскількі в юридичній літературі баго уваги ...
 • Шимон, Світлана Іванівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У праці розглядаються існуючі концепції шлюбу (шлюб-таїнство, шлюб-договір, шлюб-партнерство, шлюб-статус); автор обґрунтовує думку про можливість співіснування різних концепцій шлюбу як таких, що характеризують різні ...
 • Макарова, Олена Василівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті простежується зв’язок між низьким рівнем правової культури, правовим нігілізмом посадових осіб органів державної влади та розгортанням революції в державі. Аналізуються події революцій часів незалежної України ...
 • Акуленко, Віктор Іванович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  В статті йде мова про військово-правовий режим на окупованих територіях рейхcкомісаріату України, а також державно-правове регулювання післявоєнного життя УРСР

Search DSpace


Browse

My Account