Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Browsing Навчальні видання Природничого факультету by Title

ISSN: 2310-8290

Browsing Навчальні видання Природничого факультету by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ковальчук, Ніна Дмитрівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Навчальний посібник з граматики німецької мови «Das Adjektiv ist einfach» містить завдання для удосконалення та перевірки знань студентів з граматики німецької мови, зокрема вживання прикметників, відмінювання прикметників ...
 • Ковальчук, Ніна Дмитрівна; Васильківська, Людмила Олександрівна (Видавництво "Шкільний світ", 2007)
  Збірник містить тексти, вірші, творчі завдання з країнознавчої тематики. Завдання до текстів мають комунікативну спрямованість. Збірник призначений для використання вчителями та викладачами німецької мови, а також учнями ...
 • Запара, Валентина Миколаївна (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2017)
  This article is devoted to the study of the formation of foreign language competence and its role in the professional training of students of the specialty "Tourism"
 • Лагутенко, Оксана Тарасівна (Вид-тво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012)
  Лабораторні роботи містять теоретичний матеріал, який доповнює лекційний курс, а також завдання, в яких повно описані сучасні методи агроекологічних досліджень щодо оцінки впливу різних екологічних факторів на ...
 • Лагутенко, Оксана Тарасівна (Вид-тво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012)
  Книга вміщує розділи, які розкривають основні поняття агроекології як наукової дисципліни, характер впливу антропогенних факторів на основні компоненти агроекосистем, а також агроекологічні аспекти ведення сільськогос ...
 • Запара, Валентина Миколаївна; Рудницька, Катерина Миколаївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Навчальний посібник “Біологія” призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентами I та II курсів природничих спеціальностей. Завдання розроблені з урахуванням комунікативних потреб майбутніх ...
 • Запара, Валентина Миколаївна; Рудницька, Катерина Миколаївна (Видавництво "Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова", 2012)
  Навчальний посібник для роботи над текстами за фахом “Біологія” призначений для вивчення англійської мови студентами І та II курсів природничих спеціальностей. Методична розробка складена згідно з вимогами навчальної ...
 • Запара, Валентина Миколаївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015-06)
  Навчальний посібник “Екологія” призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентами I-III курсів природничих спеціальностей. Завдання розроблені з урахуванням комунікативних потреб майбутніх ...
 • Покась, Лілія (Педагогічна преса, 2015-03)
  Акцентовано увагу на сучасні підходи до навчання географії у 8 класі. Продемонстровано технологію використання інтерактивного методу у навчально-виховному процесі з географії у 8 класі на прикладі "Ажурної пилки".
 • Обозний, Василь Васильович; Романенко, Олександр Володимирович; Щабельська, Валентина Георгіївна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2019)
  У методичних вказівках використано наскрізну програму практичної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» (2017р.). Зміст і структура вироб ...
 • Лагутенко, Оксана Тарасівна; Чепурна, Наталія Петрівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Посібник містить теоретичний матеріал, який доповнює лекційний курс, а також завдання, в яких повно описані методики генетичних досліджень, наукові основи розв'язування генетичних задач.
 • Покась, Лілія Антонівна; Надтока, Олександр Федорович; Топузов, Олег Михайлович (ТОВ "Український освітянський видавничий центр "Оріон", 2016)
  Конкурсний підручник для учнів 8 класу загальноосвітнього навчального закладу. Рекомендований Міністерством освіти і науки України (наказ № 491 від 10.05.2016 р.). Підручник створено за оновленою навчальною програмою з ...
 • Нестеровський, Віктор Антонович; Богатиренко, Вікторія Альфредівна (ВПЦ "Київський університет", 2020)
  Розглянуто основні питання геохімії нафти і газу: склад, фізичні й хімічні властивості нафти, газу, газоконденсату, газогідрату та їхніх похідних; походження, міграція, акумуляція і природне перетворення вуглеводнів. Надано ...
 • Покась, Лілія (Київ: Педагогічна преса, 2005-05)
  Подається методика застосування групової навчальної діяльності учнів на нестандарних уроках з географії. Демонструється для зразка методика проведення семінару у 6 класі, елементи гри. Пропонується вибір критеріїв формування ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017)
  Навчальний посібник «Екологічна експертиза» розроблено для фахової підготовки освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 101 Екологія, відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти України та навчальної програми ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна; Лазебна, Ольга Миколаївна; Покась, Віталій Петрович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Навчально-методичний посібник "Екологічна епідеміологія та епізоотологія" розроблено для фахової підготовки освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Рекомендовано Вченою Радою НПУ імені М.П. Драгоманова як навчальний посібник для студентів зі спеціальності 101 Екологія (Протокол № 11 від 25.06.2020 р.).
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2020)
 • Волошина, Наталія Олексіївна (вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Навчальний посібник «Загальна екологія та неоекологія» розроблено для фахової підготовки освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» відповідно ...
 • Прибора, Наталія Андріївна; Шафаренко, Людмила Василівна; Жукова, Дар'я Сергіївна (Видавництво Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023-07-20)
  Посібник містить інструкції до лабораторних робіт, що охоплюють основні теми курсу загальної хімії: початкові хімічні поняття, класи неорганічних сполук, хімічну термодинаміку та кінетику, розчини, електролітичну дисоціацію, ...

Search DSpace


Browse

My Account