Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Browsing Навчальні видання Природничого факультету by Issue Date

ISSN: 2310-8290

Browsing Навчальні видання Природничого факультету by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Плиска, Олександр Іванович; Лазоришинець, В. В.; Книшов, Г. В ("Муар", 2000)
  Коротко розглянута будова та фізіологічні механізми функціонування серцевого м’язу, описані основні його патофізіологічні синдроми та сучасний стан ренін-ангіотензинової системи взагалі та її підсистем. Далі автори на ...
 • Цуруль, Ольга Анатоліївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються психолого-педагогічні засади та методичні особливості формування в учнів біологічних понять: основні методи, засоби, умови, рівні, етапи та ознаки їх сформованості; розглянуто ...
 • Покась, Лілія (Київ: Педагогічна преса, 2005-05)
  Подається методика застосування групової навчальної діяльності учнів на нестандарних уроках з географії. Демонструється для зразка методика проведення семінару у 6 класі, елементи гри. Пропонується вибір критеріїв формування ...
 • Марковський, Василь Станіславович; Скиба, Юрій Андрійович; Кузнєцова, Тетяна Василівна; Лагутенко, Оксана Тарасівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006)
  У методичних рекомендаціях подана нова тематика лабораторних робіт відповідно до нової програми курсу "Основи сільського господарства" (2005), контрольні питання до курсу, рекомендований список рослин до студентського ...
 • Ковальчук, Ніна Дмитрівна; Васильківська, Людмила Олександрівна (Видавництво "Шкільний світ", 2007)
  Збірник містить тексти, вірші, творчі завдання з країнознавчої тематики. Завдання до текстів мають комунікативну спрямованість. Збірник призначений для використання вчителями та викладачами німецької мови, а також учнями ...
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна; Михалюк, С. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Методичні рекомендації включають визначення основних понять і термінів з номенклатури неорганічних сполук як однієї з важливих галузей формування сучасної української хімічної мови у відповідності з правилами сучасної ...
 • Кокіна (Орлова), Ольга Володимирівна; Буяло (Коршак), Тетяна Євгеніївна; Іванова, Ольга Іванівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008)
  Навчально-польова практика є важливою ланкою у структурі з методики навчання біології. Головне завдання польової практики полягає в практичному застосуванні знань, отриманих у процесі слухання лекцій, виконання лабораторних ...
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна; Михалюк, С. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008)
  В посібнику розглядаються основні поняття загальної та фізичної хімії: «Термодинаміка. Термодинаміка хімічної рівноваги», «Кінетичні закономірності хімічних реакцій», «Каталіз», «Розчини молекулярні», «Розчини електролітів», ...
 • Покась, Лілія (Педагогічна преса, 2008-07)
  У статті розповідається про види шкільної конференції. Автор пропонує методику організації та проведення конференцій на уроці географії в 8 класі.
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна; Михалюк, С. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009)
  Посібник складається з двох частин. Перша частина включає ключові поняття, різнорівневі задачі, індивідуальні графічно-розрахункові роботи та контрольні питання. Матеріал розподілено у відповідності з модулями: «Термодинаміка. ...
 • Покась, Лілія (Педагогічна преса, 2010-01)
  У статті подано структуру шкільного семінару, методику організації та його проведення.
 • Покась, Лілія (Педагогічна преса, 2010-02)
  Статя висвітлює основні правила проведення шкільної дискусії на уроці географії. Автор подає методичні поради для вчителя та фрагмент дискусії у 8 класі.
 • Покась, Лілія (Педагогічна преса, 2010-05)
  У статті автор розглядає методичні можливості уроку засвоєння нових знань з географії. Подається порівняльна характеристика комбінованого уроку і уроку засвоєння знань. Пропонується фрагмент уроку засвоєння нових знань до ...
 • Покась, Лілія; Сінгаєвська, Вікторія (Педагогічна преса, 2010-09)
  У статті автори досліджують визначення поняття "креативна технологія", змальовують умови формування мислення через методику креативної технології.
 • Ковальчук, Ніна Дмитрівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  Навчальний посібник з граматики німецької мови «Das Adjektiv ist einfach» містить завдання для удосконалення та перевірки знань студентів з граматики німецької мови, зокрема вживання прикметників, відмінювання прикметників ...
 • Покась, Лілія; Мотовиляк, Оксана (Київ: Педагогічна преса., 2011-02)
  Стаття розкриває процес формування комунікативного спілкування на уроках географії у старшій школі. Автори розглядають сутність комунікативної компетентності у географії, представляють модель формування навичок компетентності ...
 • Лагутенко, Оксана Тарасівна (Вид-тво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012)
  Лабораторні роботи містять теоретичний матеріал, який доповнює лекційний курс, а також завдання, в яких повно описані сучасні методи агроекологічних досліджень щодо оцінки впливу різних екологічних факторів на ...
 • Лагутенко, Оксана Тарасівна (Вид-тво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012)
  Книга вміщує розділи, які розкривають основні поняття агроекології як наукової дисципліни, характер впливу антропогенних факторів на основні компоненти агроекосистем, а також агроекологічні аспекти ведення сільськогос ...
 • Запара, Валентина Миколаївна; Рудницька, Катерина Миколаївна (Видавництво "Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова", 2012)
  Навчальний посібник для роботи над текстами за фахом “Біологія” призначений для вивчення англійської мови студентами І та II курсів природничих спеціальностей. Методична розробка складена згідно з вимогами навчальної ...
 • Цуруль, Ольга Анатоліївна; Мороз, І. В.; Степанюк, А. В. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012-03)
  У програмі навчальної дисципліни визначено зміст, обсяг та види навчальної роботи з методики навчання біології. Містить модульно-тематичні плани лекційних та лабораторних занять, зміст теоретичних та лабораторних занять, ...

Search DSpace


Browse

My Account