Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Активація психологічних факторів навчання для підвищення ефективності оволодіння іноземною мовою

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Василенко, О. М.
dc.date.accessioned 2017-11-20T13:22:44Z
dc.date.available 2017-11-20T13:22:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Василенко, О. М. Активація психологічних факторів навчання для підвищення ефективності оволодіння іноземною мовою / О. М. Василенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 35. - С. 40-44. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16552
dc.description.abstract У навчанні англійської мови актуальним є застосування нових методів, розробка яких відбувається з опорою на певну психологічну теорію. В статті автор обґрунтовує, що засвоєння іншомовної мовленнєвої діяльності відбувається за умови активації уваги, мислення і оптимального прояву організованості особистості студентів. Автор наводить приклади ігор і завдань на практичних заняттях англійської мови. ua
dc.description.abstract В обучении иностранному языку актуальным является употребление новых методов, разработка которых осуществляется с опорой на определённую психологическую теорию. В статье автор обосновывает, что усвоение иноязычной речевой деятельности осуществляется при условии активации внимания, мышления и оптимального проявления организованности личности студентов. Автор приводит примеры игр и заданий на практических занятиях по английскому языку. ua
dc.description.abstract The use of new methods, development of that comes true with support of a certain psychological theory, is actual in educating of the foreign language. In the article an author grounds, that mastering of foreign speech activity comes true on condition of activating of attention, thinking and optimal display of good organization of students’ personality. The author makes examples of games and tasks at English lessons. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject увага ua
dc.subject розподіл уваги ua
dc.subject обсяг уваги ua
dc.subject концентрація уваги ua
dc.subject переключення уваги ua
dc.subject мислення ua
dc.subject організованість особистості ua
dc.subject внимание ua
dc.subject распределение внимания ua
dc.subject объем внимания ua
dc.subject концентрация внимания ua
dc.subject переключение внимания ua
dc.subject мышление ua
dc.subject организованность личности ua
dc.subject attention ua
dc.subject distribution of attention ua
dc.subject volume of attention ua
dc.subject attention focusing ua
dc.subject twisting of attention ua
dc.subject thinking ua
dc.subject organization of students’ personality ua
dc.title Активація психологічних факторів навчання для підвищення ефективності оволодіння іноземною мовою ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics