Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Організація самостійної роботи майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гордійчук, Г. Б.
dc.date.accessioned 2016-06-20T08:26:07Z
dc.date.available 2016-06-20T08:26:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Гордійчук, Г. Б. Організація самостійної роботи майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу / Г. Б. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 59-64. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10633
dc.description.abstract Найхарактернішою ознакою сучасного етапу розвитку освіти є інтенсивне впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), комп‘ютеризація та інформатизація освіти, формування єдиного інформаційного освітнього середовища (ІОС) закладів освіти.
dc.description.abstract Наиболее характерным признаком современного этапа развития образования является интенсивное внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), компьютеризация и информатизация образования, формирование единого информационного образовательного среды (ИОС) учреждений образования.
dc.description.abstract The most characteristic feature of the current stage of development of education is an intensive introduction to the educational process of information and communication technologies (ICT), computerization and informatization of education, the formation of a unified information educational environment (ITS) educational institutions.
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject самостійна робота майбутніх педагогів
dc.subject інформаційного освітнє середовище навчального закладу
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
dc.subject самостоятельная работа будущих педагогов
dc.subject информационного образовательная среда учебного заведения
dc.subject информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
dc.subject independent work of future teachers
dc.subject educational information environment of the institution
dc.subject information and communication technology (ICT)
dc.title Організація самостійної роботи майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics