DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7951
Title: Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації
Authors: Сегеда, Наталя Анатоліївна
Keywords: самореалізація особистості
професійна самореалізація вчителя музики
професійна індивідуальність
професійно-педагогічний потенціал
механізм професійної самореалізації вчителя музики
організаційно-педагогічна система
технологія підготовки до професійної самореалізації майбутнього вчителя музики
самореализация личности
профессиональная самореализация учителя музыки
профессиональная индивидуальность
профессионально-педагогический потенциал
механизм профессиональной самореализации учителя музыки
организационно-педагогическая система
технология подготовки к профессиональной самореализации будущего учителя музыки
the personality’s self-realization
the music teacher’s professional self-realization
he professional individuality
the professional pedagogical potential
he mechanism of the professional self-realization of the music teacher’s
organization pedagogical system
the technology of the future music teacher’s training of the professional self-realization
Issue Date: 2002
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Сегеда, Наталя Анатоліївна. Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Сегеда ; наук. кер. І. А. Зязюн ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2002. — 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено вивченню проблеми підготовки майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації. Висвітлено генезис та еволюцію поняття “самореалізація особистості” як педагогічного феномену, визначено теоретичні засади дослідження проблеми; конкретизовано сутність професійної самореалізації вчителя музики, уточнено її визначення та структуру; за розробленою програмою продіагностовано стан підготовки до професійної самореалізації студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів. Розроблено та теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічну систему, яка складається з структурно-функціонального змісту та відповідає певним педагогічним умовам його практичного втілення шляхом використання запронованої експериментальної методики. Проаналізовано результати й визначено ефективність проведеної дослідницько-експериментальної роботи.
Диссертация посвящена изучению проблемы подготовки будущего учителя музыки к профессиональной самореализация. В процессе изучения генезиса и эволюции понятия “самореализация личности” определены теоретические предпосылки исследования указанной проблемы, которые содержатся в философском, культурологическом, психолого-педагогическом аспектах социально-гуманитарных знаний и сконцентрированы в экзистенциальных и антропологических взглядах философов-гуманистов на сущность бытия человека, системно-деятельностном историко-эволюционном подходе отечественных психологов в изучении проблемы развития личности и её роста, в культурологическом подходе к решению проблем профессиональной подготовки будущего учителя к самореализации в педагогической деятельности, в определении и признании гуманистической функции музыки.
The dissertation is devoted to the problem of training of intending music teachers for professional self-realization. Genesis and evolution of the notion “self-realization” is explored, theoretical preconditions of the problem study are determined. The essence of professional self-realization of a teacher is analysed, the concept of self-realization is defined and its organization (arrangement, construction) is theoretically substantiated. The condition of student’s training for professional self-realization at Musical-Pedagogical Faculties of Pedagogical Institutes is determined. Organizational pedagogical system of formation of structural components of intending music teacher’s professional self-realization is developed, scientifically substantiated and experimentally tested, its effectiveness is analysed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7951
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Segeda.pdf184.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.