xmlui.dri2xhtml.structural.head-subtitle

Імідж політичного лідера в контексті розвитку української політичної культури: особливості формування та механізми реалізації

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-head

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.head_parent_collections