DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/783
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСемерня, Оксана Миколаївна-
dc.date.accessioned2012-07-02T09:42:59Z-
dc.date.available2012-07-02T09:42:59Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationСемерня, Оксана Миколаївна. Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Семерня ; наук. кер. П. С. Атаманчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/783-
dc.description.abstractУ дисертації запропоновано дидактичну систему використання еталонних вимірників якості знань, яка активізує пізнання та створює передумови розвитку творчих здібностей старшокласни-ків. Розроблена технологія навчання фізики розкриває напрями теорії управління пізнавальними процесами в аспекті об’єктивізації контролю успішності старшокласників на проміж¬ному, поточ-ному етапах. У ході проведення дослідження проаналізовано психолого-педагогічні чинники мо-делювання пошуково-твор¬чих систем навчання, визначено теоретичні передумови впровадження еталонних вимірників якості знань учнів у систему фізичної освіти, показано характерні особливо-сті цілеспрямування навчально-пізнавальної діяльнос¬ті учнів з фізики. На цій основі вперше запропоновано інноваційний підхід регулювання пізнавальної активнос-ті старшокласника на уроках фізики: систематичний контроль та корекція знань засобами еталон-них вимірників спричинює розвиток творчих здібностей. Структура цієї технології навчання фізики віддзеркалює особливості інноваційної парадигми освіти та забезпечує прогнозованість і результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів. У роботі акцентовано дидактичні особливості використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників та виділено технологічний аспект використання завдань еталонного характеру на різних етапах та типах уроків з фізики, використання експериментальних задач еталонного характеру. Описано методику організації та проведення експерименту, проаналі-зовано його результати.ru_RU
dc.description.sponsorshipIn this dissertation are described the intrusion of integral personal-actived ranges (of knowledge quality) the pupils in a systems“physical formation and are designed didactic of a feature of their usage at training of physics in high classes. In research the attention to activating of cognitive activity of the schoolboys of high classes is reversed at analysis of physics by ways of usage of levels of a psychologic recognition, and also evelopment of their creative capacities in conditions of transition on the creative schemes of training of physics. The special place in this dissertation to technological features of usage of fixed outcomes of training as to a way of purposiveness of cognitive activity of the pupils. In activity the technique of organization and realization of experimental training moves, its outcomes are described.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВидавництво НПУ ім. М.П. Драгомановаru_RU
dc.subjectеталонні вимірники якості знань з фізикиru_RU
dc.subjectякість знаньru_RU
dc.subjectпізнавальний процесru_RU
dc.subjectцілеспрямування навчання фізики старшокласниківru_RU
dc.subjectintegral personal-actived rangesru_RU
dc.subjectknowledge qualityru_RU
dc.subjectcognitive processru_RU
dc.subjectpurposiveness of training.ru_RU
dc.subject.classification373.5.016:53(043.3)ru_RU
dc.titleДидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласниківru_RU
dc.typeOtherru_RU
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semernia.pdf261.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.