DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/783
Title: Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників
Authors: Семерня, Оксана Миколаївна
Keywords: еталонні вимірники якості знань з фізики
якість знань
пізнавальний процес
цілеспрямування навчання фізики старшокласників
integral personal-actived ranges
knowledge quality
cognitive process
purposiveness of training.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Семерня, Оксана Миколаївна. Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Семерня ; наук. кер. П. С. Атаманчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с.
Abstract: У дисертації запропоновано дидактичну систему використання еталонних вимірників якості знань, яка активізує пізнання та створює передумови розвитку творчих здібностей старшокласни-ків. Розроблена технологія навчання фізики розкриває напрями теорії управління пізнавальними процесами в аспекті об’єктивізації контролю успішності старшокласників на проміж¬ному, поточ-ному етапах. У ході проведення дослідження проаналізовано психолого-педагогічні чинники мо-делювання пошуково-твор¬чих систем навчання, визначено теоретичні передумови впровадження еталонних вимірників якості знань учнів у систему фізичної освіти, показано характерні особливо-сті цілеспрямування навчально-пізнавальної діяльнос¬ті учнів з фізики. На цій основі вперше запропоновано інноваційний підхід регулювання пізнавальної активнос-ті старшокласника на уроках фізики: систематичний контроль та корекція знань засобами еталон-них вимірників спричинює розвиток творчих здібностей. Структура цієї технології навчання фізики віддзеркалює особливості інноваційної парадигми освіти та забезпечує прогнозованість і результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів. У роботі акцентовано дидактичні особливості використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників та виділено технологічний аспект використання завдань еталонного характеру на різних етапах та типах уроків з фізики, використання експериментальних задач еталонного характеру. Описано методику організації та проведення експерименту, проаналі-зовано його результати.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/783
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semernia.pdf261.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.