DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30813
Title: Hybridization of personality in the globalized world: socio‐psychological factors
Other Titles: Гібридизація особистості у глобалізованому світі: соціально‐психологічні чинники
Authors: Stavytskyi, Gennadii
Ставицький, Геннадій Анатолійович
Keywords: hybridization of personality
social factors of personality hybridization
psychological factors of personality hybridization
information and communication technologies
cyberculture
cybersocialization of personality
гібридизація особистості
соціальні чинники гібридизації особистості
психологічні чинники гібридизації особистості
інформаційні й комунікаційні технології
кіберкультура
кіберсоціалізація особистості
Issue Date: 2020
Citation: Stavytskyi, G. Hybridization of personality in the globalized world : socio‐psychological factors / G. Stavytskyi // Евалюація : наукові, освітні, соціальні проекти / Редактори : В. Євтух, Л. Корпоровіч, М. Руісс, Л. Рутка. – Київ : СЕБЕБР, 2020. – Вип. 4. – С. 40-52.
Abstract: The article presents an analysis of theoretical approaches in domestic and foreign literature on the factors of hybridization of the individual in a modern globalized world.According to the results of the analysis, it was determined that contemporary researchers drow attention to such social and psychological factors of personality hybridization: social – the development of information and communication, computer, electronics, digital, multimedia technologies and the dynamic distribution of the global Internet network, cyberculture and expansion of socio-cultural communications; psychological – cybersocialization of the person, entering into the virtual space and time and the formation of virtual values; formation of the mosaic structure of knowledge and consciousness; qualitative changes in the structure of self-awareness and the motivational-need sphere of personality.
У статті проаналізовані теоретичні підходи увітчизняній й зарубіжній літературі щодо чинників гібридизації особистосі у сучасному глобалізованому світі. У висліді аналізу з’ясовано, що сучасні дослідники виділяють такі соціальні й психологічні чинники гібридизації особистості: розвиток інформації й комунікації, комп’ютер, електроніка, діджіталізація, мультимедійні технології, динамічне розповсюдження глобальних Інтернет мереж, кіберкультура, поширення соціо-культурних комунікацій, кіберсоціалізація особистості, входження у віртуальний простір і віртуалізація цінностей, формування мозаїчної структури самосвідомості та сфери мотиваційних запитів особистості.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30813
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stavytskyi.pdf399.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.