DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19514
Title: Використання наукометричних баз даних у системі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти
Authors: Іщенко, Світлана Михайлівна
Keywords: наукометричні бази даних
професійна освіта
мобільні технології
інформаційні ресурси
компетентності
science databases
teachers o f professional education
mobile technologies
information resources
competencies
Issue Date: 30-May-2018
Publisher: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Citation: Іщенко, С. Використання наукометричних баз даних у системі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти / С. Іщенко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 36. ‒ С. 219-220.
Abstract: Стаття присвячена актуальним проблемам використання наукометричних баз даних у системі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти. Наводяться приклади найпопулярніших мобільних версій пошукових наукометричних систем. Пропонуються засоби у розв ’язанні найрізноманітніших інформаційних завдань, пов ’язаних з освітньою та професійною діяльністю майбутніх педагогів професійної освіти
The article is devoted to the actual problems o f the use o f science-computer databases in the system o f training future educators o f vocational education. Examples o f the most popular mobile versions o f searchable science-computer systems are given. The means for solving various information problems related to the educational and professional activities o f future educators o f vocational education are offered.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19514
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ischenko S.M. Vikoristania naukometrichnix baz.pdfосновна стаття145.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.