Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Використання наукометричних баз даних у системі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Іщенко, Світлана Михайлівна
dc.date.accessioned 2018-06-08T12:19:21Z
dc.date.available 2018-06-08T12:19:21Z
dc.date.issued 2018-05-30
dc.identifier.citation Іщенко, С. Використання наукометричних баз даних у системі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти / С. Іщенко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 36. ‒ С. 219-220. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19514
dc.description.abstract Стаття присвячена актуальним проблемам використання наукометричних баз даних у системі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти. Наводяться приклади найпопулярніших мобільних версій пошукових наукометричних систем. Пропонуються засоби у розв ’язанні найрізноманітніших інформаційних завдань, пов ’язаних з освітньою та професійною діяльністю майбутніх педагогів професійної освіти ua
dc.description.abstract The article is devoted to the actual problems o f the use o f science-computer databases in the system o f training future educators o f vocational education. Examples o f the most popular mobile versions o f searchable science-computer systems are given. The means for solving various information problems related to the educational and professional activities o f future educators o f vocational education are offered. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ua
dc.subject наукометричні бази даних ua
dc.subject професійна освіта ua
dc.subject мобільні технології ua
dc.subject інформаційні ресурси ua
dc.subject компетентності ua
dc.subject science databases ua
dc.subject teachers o f professional education ua
dc.subject mobile technologies ua
dc.subject information resources ua
dc.subject competencies ua
dc.title Використання наукометричних баз даних у системі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account