DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 23 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17084
Title: Дослідження результатів впровадження програми корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів у позакласній роботі
Authors: Сєромаха, Н. Є.
Keywords: поведінка в ситуаціях фрустрації
розумово відстала дитина
корекційно-розвивальна робота
психологічний потенціал особистості
поведение в ситуациях фрустрации
умственно отсталый ребенок
коррекционно- развивающая работа
психологический потенциал личности
behavior is in the situations of frustration
mentally backward child
correction
Issue Date: 2013
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сєромаха, Н. Є. Дослідження результатів впровадження програми корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів у позакласній роботі / Н. Є. Сєромаха // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 231-233.
Abstract: В статті розкриті результати формувального етапу дослідження, представлений аналіз когнітивно-змістовного, мотиваційно-вольового та поведінкового компонентів організації поведінки розумово відсталих молодших школярів в ситуаціях фрустрації.
В статье раскрыты результаты формирующего этапа исследования, представлен анализ когнитивно- содержательного, мотивационно-волевого и поведенческого компонентов организации поведения умственно отсталых младших школьников в ситуациях фрустрации.
The results of the forming stage of research are exposed in the article, an analysis is presented rich in content, motivational, volitional components of behavior mentally of backward junior schoolchildren in the situations of frustration.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17084
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sieromakha.pdf373.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.