Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Дослідження результатів впровадження програми корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів у позакласній роботі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Сєромаха, Н. Є.
dc.date.accessioned 2017-12-13T09:37:52Z
dc.date.available 2017-12-13T09:37:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Сєромаха, Н. Є. Дослідження результатів впровадження програми корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів у позакласній роботі / Н. Є. Сєромаха // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 231-233. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17084
dc.description.abstract В статті розкриті результати формувального етапу дослідження, представлений аналіз когнітивно-змістовного, мотиваційно-вольового та поведінкового компонентів організації поведінки розумово відсталих молодших школярів в ситуаціях фрустрації. ua
dc.description.abstract В статье раскрыты результаты формирующего этапа исследования, представлен анализ когнитивно- содержательного, мотивационно-волевого и поведенческого компонентов организации поведения умственно отсталых младших школьников в ситуациях фрустрации. ua
dc.description.abstract The results of the forming stage of research are exposed in the article, an analysis is presented rich in content, motivational, volitional components of behavior mentally of backward junior schoolchildren in the situations of frustration. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject поведінка в ситуаціях фрустрації ua
dc.subject розумово відстала дитина ua
dc.subject корекційно-розвивальна робота ua
dc.subject психологічний потенціал особистості ua
dc.subject поведение в ситуациях фрустрации ua
dc.subject умственно отсталый ребенок ua
dc.subject коррекционно- развивающая работа ua
dc.subject психологический потенциал личности ua
dc.subject behavior is in the situations of frustration ua
dc.subject mentally backward child ua
dc.subject correction ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Дослідження результатів впровадження програми корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів у позакласній роботі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account