DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1680
Title: Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці
Authors: Загурська, Інна Станіславівна
Keywords: studying and creative activity
evolving and creative potential
creative abilities self-esteem
reflection of abilities
subject-evaluative level of self-esteem
учбово-творча діяльність
розвивально-творчий потенціал
самооцінка творчих здібностей
рефлексія здібностей
суб’єктно-ціннісний рівень самооцінки
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Загурська, Інна Станіславівна. Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / І. С. Загурська ; наук. кер. О. Л. Музика ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
Abstract: The dissertation examines the development of creative abilities self-esteem depending on the organizational peculiarities of leading activity – studying in elementary school. It was stated that those kinds of studying activities that have the highest evolving and creative potential contribute much more to the development of creative abilities and their self-esteem as well. On the basis of theoretical analysis of informative characteristics of evolving and creative potential of evolving and traditional educational systems three spheres of creative abilities self-esteem were defined: peculiarities of school adaptation, social reflection, teacher’s and coeval’s estimation, abilities development.
Розвиток самооцінки творчих здібностей залежить від особливостей організації учіння – провідної діяльності молодшого шкільного віку та базується переважно на самооцінці учбових здібностей. Авторська структурно-функціональна модель самооцінки творчих здібностей відображає механізми розвитку самооцінки залежно від особливостей розвитку здібностей у діяльностях з різним розвивально-творчим потенціалом. На відміну від традиційного навчання, розвивальне навчання та заняття в гуртках більшою мірою сприяють розвитку творчих здібностей, і, відповідно, їх самооцінки. З іншого боку, стимулювання розвитку самооцінки шляхом рефлексії та соціального визнання досягнень може сприяти розвитку творчих здібностей. Умовою саморозвитку творчих здібностей є суб’єктно-ціннісний рівень самооцінки, який включає соціальні, діяльнісні, розвивальні, творчі та ціннісно-регулюючі компоненти.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1680
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagurska.pdf394.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.