DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1672
Title: Методика вивчення хімічних елементів та їх сполук у класах хіміко-біологічного профілю загальноосвітніх шкіл
Authors: Гиря, Олексій Олексійович
Keywords: хімічний елемент
методична система
структурно-логічна модель
профільні класи
chemical elements
methodical system
structurally logical model
profile classes
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Гиря, Олексій Олексійович. Методика вивчення хімічних елементів та їх сполук у класах хіміко-біологічного профілю загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.О. Гиря ; наук. кер. Н. Н. Чайченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
Abstract: У дисертації представлено методику формування понять про хімічні елементи та їх сполуки в класах хіміко-біологічного профілю, яка є методичною системою. Мета, зміст, засоби, організаційні форми навчання та форми діагностики, контролю і корекції є складовими запропонованої методичної системи. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено ефективність даної системи, яка базується на органічному поєднані в навчальному процесі діяльнісного підходу, проблемного та програмованого навчання, групової навчальної діяльності учнів. Розроблено структурно-логічну модель генези понять про хімічний елемент та його сполуки для класів хіміко-біологічного профілю, яка дозволяє зробити процес засвоєння понять більш логічним і більш структурованим. Основною, визначальною ознакою запропонованої моделі є чітка взаємопов’язана система структурних елементів, яка відображає внутрішні, істотні відношення між ними.
The dissertation represents the methods of chemical elements and their compounds notions formation in chemical biological slant classes. The methods constitute a methodical system. The effectiveness of the proposed methodical system, based upon organic combination of active approach, problem and programmed study, group pupils’ study activity, is theoretically substantiated and experimentally proved. The structural-logical model of geneses of chemical element and its compounds notions is proposed. This model develops in pupils the integrated idea about naturally scientific world picture and its evolution.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1672
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Girya.pdf283.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.