DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1661
Title: Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв'язування математичних задач
Authors: Вінниченко, Євгеній Федорович
Keywords: творчі здібності
інформаційні технології
інформатика
математика
задача
комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання
creative abilities
information technologies
computer science
mathematics
a task
computer-oriented means of education
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Вінниченко, Євгеній Федорович. Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв'язування математичних задач : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Є. Ф. Вінниченко ; наук. кер. Ю. В. Горошко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 20 с.
Abstract: У дисертації розглянуто можливість розвитку творчих здібностей старшокласників при навчанні інформаційних технологій розв’язування математичних задач. Розглянуті питання вивчення та застосування спеціалізованого програмного забезпечення математичного призначення, що базуються на спеціальним чином побудованій системі задач і використовуються для розвитку творчих здібностей учнів. Розроблені окремі компоненти методичної системи навчання інформаційним технологіям, зокрема зміст та деякі засоби навчання, запропоновані для використання найбільш оптимальні методи та форми навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей. Реалізовано в новій версії програмно-методичного комплексу "GRAN" ідеї використання динаміки при вивченні алгебри в школі. Детально описано помилки, що виникають в процесі вивчення та використання спеціалізованих програмних засобів та запропоновано шляхи їх запобігання. Наведено результати педагогічного експерименту, що підтверджують ефективність запропонованих компонентів системи навчання.
In the dissertation the opportunity of development the senior pupil’s creative abilities during teaching of information technologies in the process of the solving of mathematical tasks is observed. There are considered the problems of study and application of the special software for mathematical purpose, which are based on the specially structured system of tasks and are used for the development of creative abilities of the pupils. The mistakes, arising during study and use of special software, are considered in details, and there are specified the ways of their prevention.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1661
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vinnychenko.pdf283.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.