Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв'язування математичних задач

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Вінниченко, Євгеній Федорович
dc.date.accessioned 2012-11-04T19:54:31Z
dc.date.available 2012-11-04T19:54:31Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Вінниченко, Євгеній Федорович. Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв'язування математичних задач : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Є. Ф. Вінниченко ; наук. кер. Ю. В. Горошко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1661
dc.description.abstract У дисертації розглянуто можливість розвитку творчих здібностей старшокласників при навчанні інформаційних технологій розв’язування математичних задач. Розглянуті питання вивчення та застосування спеціалізованого програмного забезпечення математичного призначення, що базуються на спеціальним чином побудованій системі задач і використовуються для розвитку творчих здібностей учнів. Розроблені окремі компоненти методичної системи навчання інформаційним технологіям, зокрема зміст та деякі засоби навчання, запропоновані для використання найбільш оптимальні методи та форми навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей. Реалізовано в новій версії програмно-методичного комплексу "GRAN" ідеї використання динаміки при вивченні алгебри в школі. Детально описано помилки, що виникають в процесі вивчення та використання спеціалізованих програмних засобів та запропоновано шляхи їх запобігання. Наведено результати педагогічного експерименту, що підтверджують ефективність запропонованих компонентів системи навчання. ru_RU
dc.description.abstract In the dissertation the opportunity of development the senior pupil’s creative abilities during teaching of information technologies in the process of the solving of mathematical tasks is observed. There are considered the problems of study and application of the special software for mathematical purpose, which are based on the specially structured system of tasks and are used for the development of creative abilities of the pupils. The mistakes, arising during study and use of special software, are considered in details, and there are specified the ways of their prevention. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject творчі здібності ru_RU
dc.subject інформаційні технології ru_RU
dc.subject інформатика ru_RU
dc.subject математика ru_RU
dc.subject задача ru_RU
dc.subject комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання ru_RU
dc.subject creative abilities ru_RU
dc.subject information technologies ru_RU
dc.subject computer science ru_RU
dc.subject mathematics ru_RU
dc.subject a task ru_RU
dc.subject computer-oriented means of education ru_RU
dc.subject.classification 372.8004 ru_RU
dc.title Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв'язування математичних задач ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account