DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1660
Title: Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії
Authors: Бутенко, Ганна Петрівна
Keywords: педагогічна діагностика
компетентність
види оцінювання
тести навчальних досягнень
принципи діагностування
інтелект
взаємодія
педагогічне тестування
pedagogic diagnostic
achievement test
competence
types of assessment
principles of diagnostic
intellect
interaction
educational testing
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Бутенко, Ганна Петрівна. Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. П. Бутенко ; наук. кер. М. Б. Євтух ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 20 с.
Abstract: У дисертації досліджується проблема діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії. У результаті дослідження визначено, що головний акцент у процесі становлення системи зовнішнього оцінювання учнів у Великій Британії робився на вимірюванні інтелекту, що, в свою чергу, призвело до появи трьох типів шкіл: граматичної, сучасної та об’єднаної. Розкрито сутнісні характеристики національного зовнішнього оцінювання, з’ясовано пріоритетні тенденції сучасного національного тестування. На підставі проведеного аналізу розкрита позитивна роль спілкування вчителя та учнів під час діагностування навчальних досягнень, яке допомагає стежити за ходом засвоєння компетентностей кожного учня з метою своєчасного коректування. Виконане дослідження сприяло творчому застосуванню у школах України існуючого у Великій Британії національного зовнішнього оцінювання. На основі позитивного досвіду англійських педагогів розроблено методичні рекомендації щодо конструювання та застосування тестів досягнень у школах України.
The thesis is devoted to the problem of diagnostic of pupils’ achievements in education system of Great Britain. Main components of assessment’s system and modern methodic approaches to assess of pupils’ competences are described. Features of Standard Assessment Tasks in Great Britain are investigated. They guided by not measuring of intellect in process of pedagogic diagnostic, but are refer to take into consideration pupils’ abilities. As a result of research the most spread forms of test-essay and objective test are characterized. Using the experience of Great Britain some practical recommendations on construction and application of achievement test are devoted.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1660
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Butenko.pdf300.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.