Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бутенко, Ганна Петрівна
dc.date.accessioned 2012-11-04T19:50:11Z
dc.date.available 2012-11-04T19:50:11Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Бутенко, Ганна Петрівна. Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. П. Бутенко ; наук. кер. М. Б. Євтух ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1660
dc.description.abstract У дисертації досліджується проблема діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії. У результаті дослідження визначено, що головний акцент у процесі становлення системи зовнішнього оцінювання учнів у Великій Британії робився на вимірюванні інтелекту, що, в свою чергу, призвело до появи трьох типів шкіл: граматичної, сучасної та об’єднаної. Розкрито сутнісні характеристики національного зовнішнього оцінювання, з’ясовано пріоритетні тенденції сучасного національного тестування. На підставі проведеного аналізу розкрита позитивна роль спілкування вчителя та учнів під час діагностування навчальних досягнень, яке допомагає стежити за ходом засвоєння компетентностей кожного учня з метою своєчасного коректування. Виконане дослідження сприяло творчому застосуванню у школах України існуючого у Великій Британії національного зовнішнього оцінювання. На основі позитивного досвіду англійських педагогів розроблено методичні рекомендації щодо конструювання та застосування тестів досягнень у школах України. ru_RU
dc.description.abstract The thesis is devoted to the problem of diagnostic of pupils’ achievements in education system of Great Britain. Main components of assessment’s system and modern methodic approaches to assess of pupils’ competences are described. Features of Standard Assessment Tasks in Great Britain are investigated. They guided by not measuring of intellect in process of pedagogic diagnostic, but are refer to take into consideration pupils’ abilities. As a result of research the most spread forms of test-essay and objective test are characterized. Using the experience of Great Britain some practical recommendations on construction and application of achievement test are devoted. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject педагогічна діагностика ru_RU
dc.subject компетентність ru_RU
dc.subject види оцінювання ru_RU
dc.subject тести навчальних досягнень ru_RU
dc.subject принципи діагностування ru_RU
dc.subject інтелект ru_RU
dc.subject взаємодія ru_RU
dc.subject педагогічне тестування ru_RU
dc.subject pedagogic diagnostic ru_RU
dc.subject achievement test ru_RU
dc.subject competence ru_RU
dc.subject types of assessment ru_RU
dc.subject principles of diagnostic ru_RU
dc.subject intellect ru_RU
dc.subject interaction ru_RU
dc.subject educational testing ru_RU
dc.subject.classification 371.267 (410) (048) ru_RU
dc.title Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics