DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14560
Title: Методологічні підходи до навчальної дисципліни "Загальні технології харчових виробництв" у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання
Other Titles: Методологические подходы к дисциплине «Общие технологии пищевых производств» в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения
Methodological approaches to discipline "General technologies of food productions" in the process of preparation of the future teachers of vocational training
Authors: Стогній, Аліна Юріївна
Keywords: методологія
методологічний підхід
навчальне середовище
компетентнісний підхід
технологічний підхід
methodology
methodological approach
technological approach
competence approach
environmental approach
Issue Date: 2016
Publisher: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Стогній А. Ю. Методологічні підходи до навчальної дисципліни "Загальні технології харчових виробництв" у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання / Аліна Стогній // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. - Випуск 9. - Частина 3.- С. 110-114
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти;Випуск 9
Abstract: У статті розглядаються методологічні підходи до побудови навчальної дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» в професійній підготовці майбутніх педагогів. При написанні статті використовуються методи аналізу та синтезу наукового дослідження. У процесі професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у харчовій галузі важливим елементом є визначення компетентнісного, технологічного та підходів до навчального середовища, які можуть оптимізувати цей процес, зробити його більш ефективним і відповідним до потреб суспільства. Дане дослідження не вичерпує всіх аспектів цього важливого питання. До подальших напрямів дослідження вважаємоза доцільне віднести можливість поєднання матодологічних підходів в теорії і практиці та їх реалізацію в професійній підготовці майбутніх фахівців.
The article considers methodological approaches to the construction of the discipline "General technologies of food production" in professional training of future teachers. While writing the article used methods of analysis and synthesis of scientific research. In the process of training of future teachers of vocational training in the food industry is an important element of determining competence, technological and environmental approaches that can optimize the process and make it more effective and consistent with the needs of society. Through qualitative change in production in society began to be formed a need for specialized training of teachers for vocational education, particularly in the field of food technology. The efficiency of educational process in many respects depends on the metodological base. Since modern pedagogical theory considers the learning process through the prism of methodological approaches as necessary conditions improve vocational educational can be considered of general pedagogical and general scientific approaches, their successful use in training and selection, development and improvement of certain methods, analysis, verification and implementation results. This research does not cover all aspects of this important issue. To further areas of research consider it appropriate to include the possibility of combining methodological approaches in theory and practice and their implementation in professional training future specialists.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14560
Appears in Collections:Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stohnii A. metodologichni pidhody.pdfОсновна стаття8.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.