DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1447
Title: Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій
Authors: Левінець, Наталія Валентинівна
Keywords: професійна готовність
народні традиції фізичного виховання
модель процесу формування готовності студентів до використання народних традицій у фізичному вихованні дітей
народна педагогіка
народна фізична культура
professional readiness
folk traditions of the physical education
the model of the readiness of formation process for using folk traditions in preschoolers physical education
folk pedagogic
folk physical training
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Левінець, Наталія Валентинівна. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.В. Левінець ; наук. кер. З. Н. Борисова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.
Abstract: Дослідження присвячено проблемі формування готовності студентів до використання народних традицій фізичного виховання як важливої складової професійної підготовки майбутніх вихователів. У роботі представлено структуру готовності вихователя, здатного вирішувати завдання фізичного виховання дітей на засадах народних традицій. Визначено зміст професійних умінь майбутнього фахівця дошкільної освіти з урахуванням специфіки діяльності у сфері фізичної культури. Апробовані авторська програма та методика формування у студентів готовності до застосування народних традицій у фізичному вихованні дітей. Подані методичні рекомендації щодо впровадження народних виховних традицій у зміст фахової підготовки майбутніх вихователів. Підтверджено ефективність запропонованої моделі поетапного формування професійної готовності у студентів спеціальності “Дошкільне виховання” із застосуванням адекватних меті та завданням навчання форм, методів, прийомів і засобів.
The dissertation represents the formation problem of students’ readiness to use folk traditions in physical education as the important component of the future educators’ professional training. It presents the structure of the educators’ readiness to accomplish tasks for the preschool physical education on the basis of folk traditions. The content of professional skills was defined for the future specialist in preschool education in view of specific physical training activity. The author’s program and method for the formation of students’ readiness to use folk traditions in preschool physical education has been approved. Methodical recommendations are given for the higher educational establishments to include national educational traditions into the future preschool teachers’ professional training content. This research confirms the effectiveness of the staged model proposed by the author for the formation of students’ readiness with major in „Preschool Education” using forms, methods, and means relevant to the purpose and tasks of education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1447
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levinetz.pdf265.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.