DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1407
Title: Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету
Authors: Годлевська, Дана Миколаївна
Keywords: професійна комунікативна компетентність
комунікативні уміння
модель
соціально-педагогічні умови
технології формування
майбутні соціальні працівники
professional communicative competence
communicative skills
model
social and pedagogical conditions
technologies of formation
future social workers
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Годлевська, Дана Миколаївна. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Д. М. Годлевська ; наук. кер. А. Й. Капська ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 21 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету. Уточнено поняття “професійна комунікативна компетентність”. Окреслено взаємозв’язок між особливостями соціальної роботи і якістю володіння комунікативними уміннями, що лежать в основі формування професійної комунікативної компетентності. Виявлено основні критерії (інтелектуальний, емоційний і діяльнісний) та визначено рівні (високий, середній, низький). Розроблено модель професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників. Підвищення ефективності формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету забезпечувалося завдяки дотриманню соціально-педагогічних умов: впровадження розробленої моделі з урахуванням методологічних вимог до категорії “компетентність”; використання особистісного підходу як базової ціннісної орієнтації; координації методів і технологій формування професійної комунікативної компетентності, які відповідають вимогам майбутньої спеціальності. Оптимізація процесу формування передбачала такі напрями: організацію навчально-методичної діяльності; тренінги в мікрогрупах; роботу за інтересами в позанавчальній діяльності.
The dissertation is devoted to the problems of the formation social workers’ professional communicative competence in the conditions of pedagogical university. In the research we made the correlation of main points of concepts “competence”, “professional competence”, “communicative competence”; it was given the more precise definition to the “professional communicative competence”. The analysis of the social work’s peculiarities behind the designated problem and their connection with the quality of communicative skills’ possession are developed. In the dissertation theoretical, methodical and organizational bases of the model and technology are carried out. The model of professional communicative competence includes communicative, personal and emotional, practical components. Its realization is carried out with the help of the formation technology of future social workers’ professional communicative competence.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1407
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodlevska.pdf289.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.