Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Годлевська, Дана Миколаївна
dc.date.accessioned 2012-10-08T17:15:54Z
dc.date.available 2012-10-08T17:15:54Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Годлевська, Дана Миколаївна. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Д. М. Годлевська ; наук. кер. А. Й. Капська ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 21 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1407
dc.description.abstract Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету. Уточнено поняття “професійна комунікативна компетентність”. Окреслено взаємозв’язок між особливостями соціальної роботи і якістю володіння комунікативними уміннями, що лежать в основі формування професійної комунікативної компетентності. Виявлено основні критерії (інтелектуальний, емоційний і діяльнісний) та визначено рівні (високий, середній, низький). Розроблено модель професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників. Підвищення ефективності формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету забезпечувалося завдяки дотриманню соціально-педагогічних умов: впровадження розробленої моделі з урахуванням методологічних вимог до категорії “компетентність”; використання особистісного підходу як базової ціннісної орієнтації; координації методів і технологій формування професійної комунікативної компетентності, які відповідають вимогам майбутньої спеціальності. Оптимізація процесу формування передбачала такі напрями: організацію навчально-методичної діяльності; тренінги в мікрогрупах; роботу за інтересами в позанавчальній діяльності. ru_RU
dc.description.abstract The dissertation is devoted to the problems of the formation social workers’ professional communicative competence in the conditions of pedagogical university. In the research we made the correlation of main points of concepts “competence”, “professional competence”, “communicative competence”; it was given the more precise definition to the “professional communicative competence”. The analysis of the social work’s peculiarities behind the designated problem and their connection with the quality of communicative skills’ possession are developed. In the dissertation theoretical, methodical and organizational bases of the model and technology are carried out. The model of professional communicative competence includes communicative, personal and emotional, practical components. Its realization is carried out with the help of the formation technology of future social workers’ professional communicative competence. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject професійна комунікативна компетентність ru_RU
dc.subject комунікативні уміння ru_RU
dc.subject модель ru_RU
dc.subject соціально-педагогічні умови ru_RU
dc.subject технології формування ru_RU
dc.subject майбутні соціальні працівники ru_RU
dc.subject professional communicative competence ru_RU
dc.subject communicative skills ru_RU
dc.subject model ru_RU
dc.subject social and pedagogical conditions ru_RU
dc.subject technologies of formation ru_RU
dc.subject future social workers ru_RU
dc.subject.classification 378.637.016: 364.026 (043) ru_RU
dc.title Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account