DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13300
Title: Вікова та педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та модульного контролю знань студентів
Authors: Дьоміна, Ганна Анатоліївна
Keywords: методичні рекомендації
вікова психологія
педагогічна психологія
план
практичні заняття
модульний контроль
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дьоміна Г. А. Вікова та педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та модульного контролю знань студентів / Г. А. Дьоміна. - 2-е вид., випр. і доп. - Київ.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. - 57с.
Abstract: Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план та зміст дисципліни "Вікова та педагогічна психологія", шкала оцінювання навчальної роботи, практичні заняття: план, основні поняття до кожної теми, індивідуально-самостійна робота, тестові завдання для самоперевірки або контролю знань студентів, а також список рекомендованої літератури та словник основних термінів. Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів підготовлені відповідно до програми курсу “Вікова і педагогічна психологія”. Пропонуються завдання для індивідуально-самостійної роботи студентів над кожною темою, опрацювання яких сприятиме зосередженню уваги студентів на основному матеріалі кожної теми, у достатній і повній мірі допоможе засвоїти матеріал, а також дасть можливість підготуватися до практичних занять. Запропоновані завдання можуть використовуватися не тільки під час домашньої, а й під час аудиторної роботи під керівництвом викладача. Велику увагу приділено програмовим питанням із вікової і педагогічної психології, які будуть обговорюватися на практичних заняттях. Матеріали даних методичних рекомендацій для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів з курсу “Вікова і педагогічна психологія” мають таку будову: - на початку кожної теми подано питання, які виносяться на практичне заняття; - означено основні поняття до кожної теми, які обов’язково мають бути відображені студентом у словнику психологічних термінів; - визначено питання для самоконтролю знань; - наведено список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, що передбачає анотування або ж конспектування вказаних робіт в цілому чи їх окремих частин (відповідно до теми та проблем, які розглядатимуться на практичному занятті); - запропоновано тестову самоперевірку до модулю; - сформульовано теми доповідей і рефератів з кожної теми; - подано матеріали першоджерел для кожного модулю; - встановлено запитання, що виносяться на екзамен; - вказано рекомендовану основну та додаткову літературу. Залежно від профілю спеціальності фахівця, умов організації навчального процесу (денна, заочна, дистанційна форми навчання) та часу, визначеного в навчальних планах на семінарсько-практичні заняття з курсу вікової і педагогічної психології, в кожному окремому випадку можуть бути відібрані також деякі із запропонованих завдань для самостійної роботи студентів, визначені процедури виконання цих завдань та оцінки результатів.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13300
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domina G.A. 2015 Metoduchka Vikova .pdfМетодичні рекомендації до навчальної програми1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.