DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10202
Title: Прискорення процесу відстоювання яблучного соку з використанням парконденсаційної кавітації
Authors: Лазарів, Ігор Романович
Копиленко, Анатолій Васильович
Жеплінська, Марія Михайлівна
Keywords: процес
відстоювання
конденсація
кавітація
яблучний сік
процесс
отстаивание
конденсация
кавитация
яблочный сок
process
creaming
condensation
cavitation
Apple juice
Issue Date: Apr-2016
Publisher: НТУУ "КПІ"
Citation: Лазарів, І.Р. Прискорення процесу відстоювання яблучного соку з використанням пароконденсаційної кавітації /І.Р. Лазарів, А.В. Копиленко, М.М.Жеплінська // Збірник тез доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С.114-115.
Abstract: В тезах доповіді представлені результати обробки яблучного соку паровою і конденсаційною кавітацією з метою отримання прозорого соку з мінімальними затратами часу. Обороблення парою соку проводилось при різних потенціалах пари, в результаті чого було встановлено оптимальний режим оброблення і представлені результати по вмісту аскорбінової кислоти в обробленому соці.
тезисах доклада представлены результаты обработки яблочного сока паровой и конденсационной кавитацией с целью получения прозрачного сока с минимальными затратами времени. Обороблення парой сока проводилось при различных потенциалах пары , в результате чего было установлено оптимальный режим обработки и представлены результаты по содержанию аскорбиновой кислоты в обработанном соке.
In the theses of the report presents the results of the processing of apple juice and condensing steam cavitation to obtain clear juice with minimal cost time. Oboroblennya steam juice conducted at different potentials steam, resulting in optimal mode is set and processing the results on the content of ascorbic acid in processed juice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10202
Appears in Collections:Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kondensacijna kavitaciia jabluchnogo soku.pdfтези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції183.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.