Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості використання засобів альтернативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Савицький, А. М. uk_UA
dc.date.accessioned 2015-07-03T12:39:22Z
dc.date.available 2015-07-03T12:39:22Z
dc.date.issued 2014 uk_UA
dc.identifier.citation Савицький А. М. Особливості використання засобів альтернативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна / А. М. Савицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 179-183. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7804
dc.description.abstract У статті на основі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників розглядається проблема використання жестової комунікації в розвитку усного мовлення дітей з синдромом Дауна; аналізуються дані щодо психофізичного профілю дитини з даною генетичною патологією, здійснюється дослідження анатомічних та біологічних складових розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна; виявляються особливості в переважній обробці зорово-просторової інформації та відповідних можливостей експресивного мовлення; робиться психофізичне обґрунтування застосування жестової комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна; виявляються фізіологічні основи розвитку мовлення цих дітей та вивчаються слабкі і сильні сторони мовленнєвої комунікації дітей з даною генетичною патологією.
dc.description.abstract В статье на основе анализа научных работ отечественных и зарубежных исследователей рассматривается проблема использования альтернативной коммуникации в развитии устной речи детей с синдромом Дауна; также анализируются данные относительно психофизического профиля детей с генетической патологией; исследуются особенности анатомических и биологических составляющих формирования речи детей с синдромом Дауна; определяются особенности преимущественной зрительно-пространственной обработки информации; делается психофизическое обоснование использования жестовой коммуникации в процессе развития речи детей с синдромом Дауна; выявляются физиологические основы развития речи таких детей и изучаются сильные и слабые стороны речевой коммуникации детей с данной генетической патологией.
dc.description.abstract In the article on the basis of analysis of the advanced studies of home and foreign researchers the problem of the use of alternative communication is examined in development of the spoken language of children with the Down's syndrome. Data of relatively profile of children are also analysed with genetic pathology; the features of anatomic and biological constituents of forming of speech of children are investigated with the Down's syndrome. The features of primary visually-spatial treatment of information are determined; the ground of the use of gesture communication is done in the process of development of speech of children with the Down's syndrome; physiological bases of development of speech of such children come to light and strengths and weaknesses of speech communication of children are studied with this genetic pathology.
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject діти з синдромом Дауна
dc.subject жестове мовлення
dc.subject розвиток усного мовлення
dc.subject дети с синдромом Дауна
dc.subject жестовая речь
dc.subject развитие устной речи
dc.subject children with the Down's syndrome
dc.subject gesture speech
dc.subject development of the spoken language
dc.subject.classification 86-056.313
dc.title Особливості використання засобів альтернативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics