Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Митник, Олександр Якович
dc.date.accessioned 2023-11-17T10:52:10Z
dc.date.available 2023-11-17T10:52:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Митник, Олександр Якович. Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Митник Олександр Якович ; наук. консультант Бондар Володимир Іванович ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 459 с. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/42982
dc.description.abstract У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичний аналіз понять: культура, культура мислення особистості, інтелектуальна культура особистості, інтелектуальний розвиток, готовність вчителя до здійснення педагогічної діяльності, педагогічна технологія; уточнено зміст понять: інтерактивний метод навчання, завдання комбінованого характеру, завдання з логічним навантаженням; запропоновані авторські тлумачення понять: культура мислення молодшого школяра, інтелектуальна культура вчителя, розроблено їх зміст та структуру як інтегративних особистісних утворень, в яких представлені взаємопов’язані між собою мотиваційна, пізнавальна та соціальна сфери; окреслено критерії та рівні сформованості культури мислення молодшого школяра, готовності майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра. uk
dc.description.abstract In scientific research is carried out theoretical analysis of concepts: culture, culture of individual thinking, intellectual culture of personality, intellectual development, teacher readiness to implement educational activities, educational technology, clarified the content of concepts: an interactive teaching method, combined nature of the task, the task of logical stress, suggested author interpretation of concepts: the culture of thinking of young schoolchildren, intellectual culture of the teacher, developed the content and structure as an integrative personality formation, which presents interrelated motivational, cognitive and social sphere, outlined the criteria and level formation of cultural thinking younger ones, the future of teacher preparedness to a culture of thinking of young schoolchildren. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.subject інтелектуальна культура вчителя uk
dc.subject культура мислення молодшого школяра uk
dc.subject технологія формування культури мислення молодшого школяра uk
dc.subject модель професійної підготовки майбутнього вчителя uk
dc.subject організаційно-методичне забезпечення підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра uk
dc.subject intellectual culture of the teacher uk
dc.subject the culture of thinking of young schoolchildren uk
dc.subject the technology for building a culture of thinking of young schoolchildren uk
dc.subject a model of training future teachers to create a culture of thinking of young schoolchildren uk
dc.subject organizational and methodological support for training future teachers to a culture of thinking of young schoolchildren uk
dc.title Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра uk
dc.title.alternative Theoretical and methodological foundations of training future teachers to create a culture of thinking of young schoolchildren uk
dc.type Dissertation uk
dc.identifier.udc 371.132:37.025(043)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics