Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Радянський «міф заснування»: «Євразійська» альтернатива

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Немчинов, Ігор Геннадійович
dc.date.accessioned 2021-01-26T08:58:44Z
dc.date.available 2021-01-26T08:58:44Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Немчинов І. Г. Радянський «міф заснування» : «Євразійська» альтернатива / І. Г. Немчинов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 42 (55). – С. 166-173. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32971
dc.description.abstract Автор вважає, що «євразійство» спробувало надати нового смислу Революції, запропонувати свою версію «міфу заснування». Втім, їхні ідеї були еклектичними та неоригінальними. Комунізм оголошений ними завершенням двохсотлітнього періоду європеїзації Росії та останнім словом Європи. Революція відкрила нову добу й тепер Росія, відкинувши комунізм й встановивши православно-євразійську ідеократію, повинна встановити в Європі «органічну добу віри». «Євразійський» лівий проєкт від початку був утопічним й приреченим на невдачу. Проте «євразійство» сприяло розширенню ідейної бази як радянського тоталітаризму, так й пострадянського авторитаризму в Росії. ua
dc.description.abstract The author believes that «Eurasianism» tried to give a new meaning to the Revolution, to offer its version of the «founding myth». However, their ideas were eclectic and unoriginal. Communism was declared by them to be the end of the two-hundred-year period of Russia's Europeanization and the last word of Europe. The Revolution opened a new era, and now Russia, having rejected communism and established an Orthodox-Eurasian ideocracy, has should to establish in Europe the "organic age of faith" in Europe. The «Eurasian» left project was utopian from the beginning and doomed to failure. However, «Eurasianism» contributed to the expansion of the ideological base of Soviet totalitarianism and post-Soviet authoritarianism in Russia. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject «міф заснування» ua
dc.subject «євразійство» ua
dc.subject більшовизм ua
dc.subject комунізм ua
dc.subject націоналізм ua
dc.subject ідеократія ua
dc.subject Євразія ua
dc.subject всеєдність ua
dc.subject месіанізм ua
dc.subject тоталітаризм ua
dc.subject «Founding Myth» ua
dc.subject «Eurasianism» ua
dc.subject Bolshevism ua
dc.subject communism ua
dc.subject nationalism ua
dc.subject ideocracy ua
dc.subject Eurasia ua
dc.subject omnipresence ua
dc.subject messianism ua
dc.subject totalitarianism ua
dc.subject.classification 930.1 ua
dc.title Радянський «міф заснування»: «Євразійська» альтернатива ua
dc.title.alternative The Soviet «Founding Myth»: The «Eurasian» Alternative ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics