Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Історія становлення віри багаї в Японії: до постановки питання

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бібік, О. М.
dc.date.accessioned 2021-01-20T12:52:19Z
dc.date.available 2021-01-20T12:52:19Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Бібік О. М. Історія становлення віри багаї в Японії : до постановки питання / О. М. Бібік // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 42 (55). – С. 85-92. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32912
dc.description.abstract Віру багаї визначають одним із найбільш розповсюджених нових релігійних рухів. По мірі становлення місцевих громад віри багаї проходить адаптація цієї релігії до умов конкретних соціумів. Процес прийняття та розповсюдження віри багаї в Японії проходить в контексті суспільно-культурних та політичних трансформацій, які відбулись в Японії після закінчення революції Мейдзі (1868 р.). Стаття присвячена дослідженню особливостей становлення та розвитку японської громади віра багаї. ua
dc.description.abstract The Baha'i Faith is defined as one of the most widespread new religious movements. Along with the development of the local communities of the Baha'i Faith, this religion is adapting to the conditions of specific societies. The process of adopting and spreading the Baha'i Faith in Japan takes place in the context of the socio-cultural and political transformations that took place in Japan after the end of the Meiji Revolution (1868). The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation and development of the Japanese community of Baha'i Faith. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject віра багаї ua
dc.subject нові релігійні рухи ua
dc.subject японська релігійність ua
dc.subject сучасна релігійність ua
dc.subject Bahai Faith ua
dc.subject new religious movements ua
dc.subject Japanese religiosity ua
dc.subject modern religiosity ua
dc.subject.classification 21/25 ua
dc.title Історія становлення віри багаї в Японії: до постановки питання ua
dc.title.alternative To the question of history the Bahai Faith in Japan ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics